bli med på dugnad!

Dugnadsarbeid er selve ryggraden i DNTs virksomhet. Uten innsatsen fra hundrevis av frivillige over hele landet hadde turistforeningene aldri kunnet opprettholde det store tilbudet og aktivitetsnivået. 

Lyst til å bidra du også? De mest populære og vanlige dugnadsjobbene er å merke og varde stier, drive med vedlikehold på hyttene, bidra under arrangementer og være turleder på fellesturer, men det er også behov for innsats i styrer, komiteer og utvalg.​​​​​​​

Kontakt din forening

Har du lyst til å gjøre en innsats for DNT der du bor? De lokale foreningene og turlagene tar i mot alle former for dugnadsinnsats, og ingen oppgaver er for små eller unyttige.

Finn din forening

Bli turleder

De lokale foreningene og turlagene trenger flere turledere. DNT har en egen turlederutdanning som gjør deg i stand til å lede turer for DNT både i nærområdet og på høyfjellet.

Slik blir du turleder

Starte opp turgruppe?

Savner du et turtilbud der bor? Gjør noe med det og start opp ei DNT-turgruppe.

Ta kontakt med din nærmeste forening eller DNTs administrasjon og foreslå muligheten for ei lokal turgruppe der du bor.


Vår samarbeidspartner Kvikk Lunsj støtter DNTs dugnadsarbeid