Dugnad på Gjevilvasshytta. Skifting av tak og utskiftning av vinduer.

Frivillig i DNT Finnskogen og Omegn

Dugnadsånden er en grunnverdi og bærebjelke i DNT. Uten den enorme dugnadsinnsatsen ville det norske friluftslivet sett ganske annerledes ut. DNT Finnskogen og Omegn ønsker vi vise frem hvilken enorm verdi den store dugnadstradisjonen i DNT har, og hvor viktig medlemmenes støtte er for å kunne videreføre denne. Sammen får vi enda flere med ut på tur, og skaper mer friluftsglede i våre flotte skogområder. I DNT Finnskogen og Omegn har vi mange frivillige i ulike roller.

Publisert: 05. mai 2023
Artikkel

Tillitsvalgt

DNT Finnskogen og Omegn (DNT FO) er organisert med et hovedstyre og tre lokallagstyrer. Vi er i overkant av 30 tillitsvalgte i DNT Finnskogen og Omegn. Det er ganske mange, og hvert år har vi behov for nye styremedlemmer i forbindelse med valg på årsmøtene. I forbindelse med konstituering av styret blir vi enige om ansvarsområder som hytte-, sti-, kommunikasjon og tur- og arrangementsansvarlig. I tillegg er det også noen som får ansvaret for Barnas Turlag/DNT Ung. Mer informasjon om styrets ansvar og rolle finner du i vedtektene.

Hyttetilsyn og hytteansvarlige

I DNT FO har vi 13 hytter i vårt ansvarsområde. De aller fleste eies ikke av oss, men vi disponerer dem til vårt formål. Det betyr at foreningen også har et ansvar for ettersyn, oppfølging og vedlikehold. Til å følge opp disse behovene har vi hyttetilsyn på hver hytte. Ansvaret er blant annet å etterforsyne med forbruksvarer og gjennomføre tilsyn som sikrer at hytta er klar for å motta gjester. Hvert lokallag har også en hytteansvarlig som, i tillegg til å koordinere de som er hyttetilsyn, organiserer frivillige personer som påtar seg større vedlikeholdsprosjekter. Frivillige som bidrar til større vedlikeholdsprosjekter er meget viktig for at hyttene skal overleve og tjene til sitt formål.

Stifaddere og stiansvarlige

De som er stifaddere har ansvar for stier - enten hele stier eller deler av en sti. Det dette ansvaret går ut på er å sjekke tilstanden på stien, og ut fra dette rydde og merke stien slik at den er i slik stand at turgåere får en fin opplevelse.

Er det større utbedringer som trengs – som for eksempel å flytte trær som har falt over stien eller lage klopper – så rapporterer stifadder inn til stiansvarlig, som kan ta kontakt med det mannskapet som behøves. Når en sti er klargjort skal det også meldes fra til stiansvarlig slik at vi har oversikt over tilstanden på stiene.

Vi har en stiansvarlig i hvert lokallag. Disse er nomalt en av styremedlemmene i lokallaget og oppnevnes når styret konstitueres etter årsmøtet.

Stiansvarlig skal sørge for at stifadderlista er oppdatert, og å skaffe nye stifaddere der det trengs. For opplæring, samt å holde god kontakt med stifadderne, arrangeres det i lokallagene et årlig stifaddermøte. 

Turleder

Hvis du liker å gå på tur med andre, har turerfaring og klarer å holde hodet kaldt når mye skjer samtidig - da er kanskje turleder i DNT FO noe for deg. Alle turledere i DNT FO er frivillige og har gjennomgått utdanning og kurs for å bli godkjent som turleder. Utdanningen i DNT følger turlederstigen, med kurs som bygger på hverandre og som må tas i en spesiell rekkefølge. Vi utdanner også turledere til Barnas Turlag.

Som turleder har du ansvar for menneskene du har med deg på tur. Det stiller krav til deg som turleder, men gjennom turlederutdanningen får du verktøyene som gjør deg i stand til å lede turer for DNT og Barnas turlag på en trygg måte samtidig som du driver et enkelt og miljøvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon. 

Ønsker du å bli frivillig eller bare har lyst å vite mer før du bestemmer deg, er det bare å ta kontakt på tlf. +47 900 61 195 eller finnskogen@dnt.no

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem