Logo
Til DNT.no forside
Skarvheimen mellom Geiterygghytta, Kongshelleren og Iungsdalshytta

Personvernerklæring

Som medlem i DNT, eller som bruker av våre tjenester, gir du oss tilgang til opplysninger om deg. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan DNT samler inn og behandler dine personopplysninger.  

Publisert: 30. september 2023
Om DNT

Den Norske Turistforening («DNT») er en medlemsorganisasjon registrert i Brønnøysundregistrene med organisasjonsnummer: NO 979 469 241.

DNT er behandlingsansvarlig for håndteringen av personopplysninger som samles inn når du melder deg inn i DNT og bruker våre tjenester. Vi følger det til enhver tid gjeldende personvernsregelverk i vår behandling av dine personopplysninger. 

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger i DNT er din innmelding i DNT og aksept av våre medlemsvilkår, samt din bruk av våre tjenester. 

DNT er et forbund av 57 selvstendige medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger i DNTs fellessystemer. Enkelte medlemsforeninger og tilknyttede lokallag kan ha egne systemer eller behandle personopplysninger som ikke er beskrevet i denne personvernerklæringen. 

1. Hvilke personopplysninger behandler DNT? 

Medlemskap i DNT

Når du melder deg inn i DNT ber vi om og behandler følgende personopplysninger i vårt medlemsregister: navn, telefonnummer, epostadresse, postadresse, fødselsdato, kjønn, innmeldt dato og betalingsinformasjon. I tillegg lagrer vi hvilken medlemsforening du tilhører, samt hvilke tjenester som er relatert til ditt medlemskap. 

I DNT har du mulighet til å etablere et familiemedlemskap eller husstandsmedlemskap. Ved å opprette et familiemedlemskap eller ved å melde inn flere i husstanden vil du bli utpekt som kontoansvarlig, og du vil bli bedt om å oppgi navn og kontaktinformasjon til de andre medlemmene i familien eller husstanden. I et familiemedlemskap eller husstandsmedlemskap behandles personopplysninger på samme måte som et vanlig medlemskap. 

Barn kan også bli medlemmer i DNT. For barn under 15 år skal en verge opprette og administrere barnets medlemskap på barnets vegne til barnet blir 15 år.  

Opprette brukerkonto («DNT-bruker»)

For å få tilgang til dine medlemsopplysninger på Min side eller for å kunne bruke en noen av våre digitale tjenester må du opprette en brukerkonto (kalt «DNT-bruker»). Brukerkontoen er tilknyttet ditt medlemskap og dine personopplysninger som er registrert i vårt medlemsregister. 

Du trenger ikke være medlem i DNT for å opprette en brukerkonto eller for å bruke noen av våre digitale tjenester. For ikke-medlemmer ber vi om navn og e-postadresse når du oppretter en konto. DNT bruker ikke disse opplysningene til annet enn de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne kommunisere med deg om disse, så fremt du ikke har gitt oss samtykke til annet.  

Når du oppretter en brukerkonto må du velge et passord som du bruker for pålogging senere. Dette passordet er kryptert og kan ikke leses av andre. 

Påmelding til fellesturer, kurs og aktiviteter

Når du melder deg på fellesturer, kurs eller aktiviteter i regi av DNTs lokale medlemsforeninger, turlag eller grupper gjennom DNTs felles påmeldingssystem kan vi be om og behandle personopplysninger som navn, e-postadresse, fødselsdato, medlemsnummer, samt annen informasjon (allergier, spesielle behov, kontaktinformasjon til pårørende etc) som er nødvendig for behandling av din deltakelse på aktiviteten. Hvis du melder på flere eller andre enn deg selv vil du også bli bedt om å oppgi personopplysninger for disse personene. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din deltakelse på aktiviteten, så fremt du ikke har gitt oss samtykke til annet.  

Bestille overnatting på selv- og ubetjente hytter

Når du bestiller overnatting på DNTs selv- og ubetjente hytter gjennom DNTs felles bookingsystem ber vi om og behandler personopplysninger som navn, e-postadresse, alder, medlemsnummer og nasjonalitet. Hvis du bestiller overnatting for flere enn deg selv vil du også bli bedt om å oppgi personopplysninger for disse personene. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din bestilling, så fremt du ikke har gitt oss samtykke til annet. 

Turlederutdanning

Når du har fullført et turlederkurs i DNT vil din turlederstatus bli registrert i et felles, internt, turlederregister i DNT tilknyttet dine medlemsopplysninger. Vi registrerer også eventuelle instruktørroller du har. Din registrerte turlederstatus vil være tilgjengelig for deg på Min side. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din turlederstatus i DNT. 

Registrering som frivillig i DNT  

Du kan registrere deg som frivillig i DNT. Dette gjøres ved å kontakte den lokalforeningen du ønsker å bidra i. Ved registrering ber vi om og behandler personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-post, samt hvor og hvordan du ønsker å bidra som frivillig. Opplysningene behandles i vårt frivilligsystem som er bygget på Microsoft Dynamics CRM. I dette systemet lagrer vi også hvilke frivilligoppdrag hver enkelt frivillig har deltatt på og hvilke roller man har hatt på oppdraget. Vi vil også be om at den frivillige registrerer relevant kompetanse og interesse, slik at vi sørger for at vi bemanner oppdragene med frivillige som har riktig og nødvendig kompetanse.

For enkelte oppdrag krever vi at den frivillige fremviser politiattest. I systemet har vi egne felt der vi registrerer at den registrerte har fremvist politiattest og dato for fremvisning. Selve politiattesten lagres ikke av DNT.

Opplysningene benyttes kun for å håndtere foreningens frivilligarbeid og for å kommunisere med de frivillige i forbindelse med deltakelse på frivilligarbeid og tilbud om å delta på ulike oppdrag.

Bruk av chat eller andre digitale skjemaer for kontakt og tilbakemeldinger 
Når du tar kontakt med DNT via chat på dnt.no eller via andre digitale skjemaer for kontakt og tilbakemeldinger vil vi noen ganger be om navn og e-postadresse for å kunne gi deg bedre og raskere behandling av din henvendelse. Opplysningene benyttes kun for å håndtere og kommunisere med deg om din henvendelse.  

2. Hva brukes personopplysningene til? 

DNT bruker personopplysningene primært for å håndtere og kommunisere med deg om ditt medlemskap i DNT, samt for å håndtere og kommunisere med deg om de tjenestene du har registrert deg for, som beskrevet ovenfor. 

Videre samler vi inn og behandler informasjon når du bruker våre tjenester for å kunne analysere markedstrender, forbedre våre publikasjoner og tjenester og for å forebygge og avdekke misbruk. Med ditt samtykke vil vi også bruke disse opplysningene til å kunne tilpasse innhold og tilby deg målrettet informasjon, tilbud og annonsering basert på adferd og antagelser om preferanser.

DNT kan vaske og sammenstille dine personopplysninger med offentlige registre og andre databaser for å oppnå mest mulig korrekte medlemsdata, herunder adresseopplysninger.  

Vi kan komme til å bruke personopplysningene dine til følgende formål:  

 • For å opprette og håndtere ditt medlemskap i DNT  
 • For å behandle henvendelser og bestillinger via våre digitale tjenester
 • For å kunne kommunisere med deg i forbindelse med ditt medlemskap hos oss, eller som bruker av våre tjenester  
 • For å kunne sende medlemsinformasjon og informere om organisasjonens tjenester og tilbud
 • For å kunne kontakte deg i forbindelse med din påmelding, avmelding og deltakelse på våre fellesturer, kurs og aktiviteter og eventuelt kontakte med pårørende hvis nødvendig  
 • For å kunne kontakte deg i forbindelse med din bestilling av våre selv- og ubetjente hytter
 • For å analysere opplysningene slik at vi, med ditt samtykke, kan sende deg relevante tilbud og informasjon.  
 • For å sende deg spørreundersøkelser som gir deg muligheten til å påvirke tilbud og tjenester  
 • For å teste og forbedre systemene vi benytter for å tilby tjenester  
 • For å forebygge misbruk eller feil bruk av tjenestene våre  

Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine bli slettet eller anonymisert. Anonymiserte opplysninger kan ikke spores tilbake til deg, og vil blant annet bli benyttet til statistikk og andre formål som kan hjelpe oss med å forbedre og videreutvikle tjenestene våre.  

Markedsføring og nyhetsbrev

Som medlem kan DNT og DNTs lokale medlemsforeninger sende deg relevant medlemsinformasjon, som for eksempel informasjon om medlemsfordeler, invitasjon til turer og aktiviteter, turforslag, samt tips og råd om friluftsliv. Vil vil sende medlemsinformasjon inntil du aktivt har meldt deg ut av DNT.  Du kan reservere deg mot å motta slik informasjon via Min side eller via informasjonen du mottar. 

Vi vil ikke, uten ditt samtykke, benytte dine personopplysninger for å tilby og sende deg målrettet og tilpasset markedsføring og informasjon om vårt tilbud i våre egne kanaler; dnt.no, UT.no og eventuelt nyhetsbrev per e-post eller SMS. Informasjonen kan også bli brukt for å målrette vår kommunikasjon via våre kontoer i sosiale medier. Informasjonen kan handle om relevante turer og aktiviteter i våre medlemsforeninger, aktuelle medlemsfordeler, samt gode tilbud fra DNT eller våre samarbeidspartnere. Du kan når som helst endre dine innstillinger for hva du ønsker å motta på Min side. Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger som beskrevet i dette punktet er ditt samtykke. 

3. Informasjonskapsler og analyseverktøy 

DNT bruker ulike analyseverktøy og lagrer informasjonskapsler (cookies) på dnt.no (med tilhørende nettsteder), UT.no og våre øvrige digitale tjenester for å måle trafikk, for å registrere hva slags type innhold og tjenester våre besøkende er interessert, samt for å forbedre og forenkle din bruk av våre tjenester. 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres i nettleseren på din datamaskin eller din mobile enhet. Vi bruker ikke informasjonskapsler til å lagre personopplysninger, og din bruk av dnt.no og UT.no kan ikke spores tilbake til deg. Ved å besøke våre nettsteder og bruke våre digitale tjenester samtykker du i at vi benytter informasjonskapsler, slik at vi kan gi deg en bedre brukeropplevelse. Hvis du ønsker det kan du stille inn nettleseren din slik at den ikke godtar bruk av informasjonskapsler. Gjennom nettleseren kan du også slette alle lagrede informasjonskapsler.  

DNT bruker Google Analytics for å registrere og analysere anonymisert statistikk for besøk på våre nettsteder. For hver side du besøker, lagres opplysninger som dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du gikk videre til, hvilken nettleser du benytter etc. Vi bruker i tillegg følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger: 

 • Facebook Analytics, for å registrere og analysere av bruksstatistikk på DNT SjekkUT
 • Cxence, for å styre visning av annonser på dnt.no og UT.no
 • Hotjar og lignende heatmap-verktøy, for å teste brukeropplevelsen og analysere bruksmønstre på våre nettsteder.  
 • Facebook Conversion Tracking Pixel, for å spore og forbedre våre markedsføringskampanjer på Facebook 
  Vi bruker Google Tag Manager for å organisere og styre disse verktøyene og tredjepartsløsningene på våre nettsteder. 

4. Utlevering av personopplysninger   

Vi selger ikke personopplysninger for markedsføringsformål til andre selskaper. Vi kan bare dele dine personopplysninger i følgende tilfeller:  

 • med tredjeparter, når deler av bestillingen omfatter tjenester som leveres av en tredjepart,
 • våre samarbeidspartnere, når du har samtykket til det, 
  med tredjepartstjenesteleverandørene våre, som utfører oppgaver eller
 • arbeid på våre vegne og etter våre instrukser som databehandlere, for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, for å beskytte og forsvare DNT (herunder håndheve gjeldende medlemsvilkår), eller
 • med offentlige myndigheter eller etater når det er påkrevd i henhold til lovgivning, rettsavgjørelse eller rettskraftig vedtak fra myndighetene.   

5. Lenker til tredjeparter   

Denne personvernserklæringen gjelder bare DNTs bruk, innsamling og utlevering av personopplysninger. Våre nettsteder og digitale tjenester kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under vår kontroll. DNT er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene og er ikke ansvarlig for eventuell behandling av personopplysninger på disse nettstedene. DNT tilbyr lenkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon om bestemte emner.  

6. Hvordan beskytter vi personopplysningene dine? 

Vi har gjennomført tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte opplysningene dine slik at de ikke forsvinner, manipuleres eller at uautoriserte personer får tilgang til dem. Vi tilpasser kontinuerlig sikkerhetstiltakene til den teknologiske utviklingen.  

Personopplysninger og betalingsinformasjon som registreres eller presenteres i våre digitale tjenester sendes i kryptert form. Dette innebærer at informasjonen passerer gjennom en sikker tilkobling og at dine personopplysninger ikke kan leses av eksterne parter. Ved kortkjøp samarbeider vi med våre autoriserte betalingsformidlere som hjelper oss med å kontrollere at kortet er gyldig for kjøp direkte mot banken din.  

Utveksling av kredittkortinformasjon ved nettbetaling av medlemskap, deltakelse på turer og aktiviteter, samt overnatting på hytter håndteres av våre leverandører av betalingsløsninger; Nets, DIBS og Stripe.  

Våre betalingsformidlere behandler kortinformasjonen på korrekt måte i henhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS som kortselskapene VISA og MasterCard står bak. Dette innebærer at kortopplysningene dine håndteres på en svært sikker måte. Når du handler med kort forbeholder vi oss retten til å foreta en personkontroll. 

7. Dine rettigheter 

Du har til enhver tid rett til å be om informasjon om personopplysningene vi oppbevarer om deg. Hvis opplysningene er feil, ufullstendige eller er irrelevante, kan du be om at opplysningene rettes eller fjernes. Henvendelser om innsyn, retting og sletting vil besvares fortløpende og senest innen 30 dager. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes lovpålagte krav om at disse skal lagres, som f.eks. bokføringsregler eller annen legitim årsak til å beholde opplysningene.  

Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke til at vi benytter dine opplysninger til markedsføringsformål eller endre dine kontaktopplysninger via Min side. Du kan også kontakte oss enten ved å sende et brev til Den Norske Turistforening, att: medlemsservice, Youngstorget 1, 0181 Oslo eller ved å sende en e-post til info@dnt.no

8. Endringer av denne personvernerklæringen 

DNT kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato. Vi vil gjøre større endringer godt synlig, men anbefaler at du leser personvernerklæringen jevnlig når du besøker våre digitale løsninger. I tillegg vil vise til endringshistorikken i vår personvernerklæring.  

9. Kontaktinformasjon 

Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentarer om vår personvernpraksis eller personvernerklæring. Du kan kontakte oss på: 

Personvernansvarlig  
Den Norske Turistforening  
Youngstorget 1  
0181 Oslo  

Telefon: +47 40001868  
E-post: info@dnt.no  

Foretaksregister: Den Norske Turistforening  
Foretaksnummer: 979469241  

Autorisert representant: Tor Kåpvik 

Dato for godkjenning av personvernerklæringen: 05.01.2023

Oppdateringer:

 • Informasjon om UT.no og SjekkUT flyttet til egen erklæring UT.no. 
 • Informasjon om Fjelltreffen er fjernet fordi tjenesten er avsluttet og dataene slettet


Hvis du føler noe er uavklart, har du også rett til å kontakte datatilsynet. Det relevante datatilsynet vil være Datatilsynet i Norge 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem