OBS! Redusert tilbud. Vennligst sjekk oppdatert informasjon om hytter og aktiviteter. / Reduced service. Please check updated information on cabins and activities


DNTs årbok 2020 laster du ned digitalt 
Vil du ha den i posten som tidligere, så kryss av på Min side. 

Se hele turtilbudet vårt >>​​​​​​​​​​​​​​

Annonse

AnnonseSISTE NYHETER

Annonse

540 000 personer tror de er medlem av DNT, men er det ikke.

SJEKK OM DU ER MEDLEM I DAG

FØREMELDINGER

DNT PÅ TWITTER

DNT PÅ FACEBOOK
.