Vi trenger frivillige

Her finner du Informasjon for rodeansvarlige og frivillige som deltar på dugnader. DNT Valdres har ansvaret for ca 180 km ruter og stier i Valdres

Publisert: 05. mai 2023
Artikkel

Vi trenger frivillige:

 • til vårt styre

 • som turledere

  • ønsker eller kunne du tenke deg å ha med andre på tur?
  • trenger turledere både for barn, ungdom og voksne

 • til vedlikehold av våre ruter og stier:

  1. Klippe kvist
  2. Fjerne trær som har lagt seg over stien
  3. Lede vekk vann fra stien
  4. Sette opp igjen/reparere ødelagte varder
  5. Sette opp igjen/ rette opp stolper for merking og skilting
  6. Male opp igjen T på varder (Husk: Jordfast stein skal aldri males)
  7. Male opp igjen rødmerking på tær og stolper
  8. Ettersyn av klopper og gangbaner
 1.  

Ruter og stier som skal vedlikeholdes, deles opp i roder med en«rodeansvarlig» som:

 • Går gjennom tildelt strekning årlig eller ved behov
 • Foretar enklere vedlikehold (se liste ovenfor)
 • Registrerer behov for ytterligere vedlikehold
 • Sender rapport til styret i DNT Valdres
 • Rodeansvarlig får DNT Dunadsjakke (må være rodeansvarlig min 2 år)

Godtgjøring frivillige:

 1. Alle som deltar på minimum 2 dugnader samme år får «DNT Dugnad» jakke
 2. For alle som deltar på planlagte dugnader utbetales kilometergodtgjørelse i.h.h.t. Statens skattefrie satser for privatbil
 3. For dugnader som går over mer enn 4 timer hvor det er naturlig med et enkelt måltid, dekkes dette av foreningen gjennom dugnadsansvarlig eller den han/hun peker ut, som kjøper inn mat til måltidet.
 4. Alle frivillige får tilbud om et gratis DNT merkekurs
 5. De som vil ha dekket utlegg, sender eventuell reiseregning (se nedenfor, her er også kontaktinformasjon til vår kasserer) og nødvendige kvitteringer med opplysninger om hvilke rode(r) arbeidet er utført på til vår kasserer.

Dokumenter:

Reiseregning
Arbeidsliste rodeansvarlig
Merkehåndboka

Hvor får jeg tak i maling og annet utstyr som trengs for vedlikehold?

Hos VNK i Skrautvålvegen 77, Fagernes kan du hente malingsflasker, kost og stolper til merking og skilt. Ta kontakt i arbeidstid med Torkjell Haugen, tlf 92898598

Kan du tenke deg å hjelpe oss?

 Send e-post til: jorgen.wangensteen@dnt.no

Ta vårt Ambassadørkurs.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem