Til DNT Valdres
Fottur

Om DNT Valdres

Informasjon om DNT Valdres, våre turgrupper, vårt turlag, om styret, om vårt medlemsblad og årsmøtesaker.

DNT Valdres er den yngste av de 56 medlemsforeningene i Den Norske Turistforening (DNT). Foreningen ble formelt tatt opp fra 1. juli 2011 etter at det tidligere Valdres Tur og Fjellsportlag på sitt årsmøte i februar 2011 vedtok å søke om opptak.

DNT Valdres viderefører arbeidet som ble drevet i en årrekke i Tur og fjellsportlaget gjennom å arrangere et variert utvalg av turer. Først og fremst i Valdres, men også utenfor egen skigard. Kremtoppjakten er et tiltak for å stimulere til turer på egen hånd. Vi setter dessuten opp kurs med jevne mellomrom og arrangerer medlemsmøter et par ganger i året.

Som i Tur og fjellsportlagets tid kommer medlemsbladet Tinderangler ut med informasjon og hyggelig lesning to ganger pr. år. I de seinere år er hjemmeside, Facebook og Instagram også blitt gode og nyttige kanaler for kommunikasjon med medlemmene – og dem imellom.

DNT Valdres har samtidig tatt opp arbeidet med å dekke de andre hoveddelene innenfor det som er DNTs kjernevirksomhet: Vi har engasjert oss når det gjelder merking av stier og annen tilrettelegging for friluftsliv og når det gjelder å sikre friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

Vi har passert 1000 medlemmer og har egne grupper for Barnas Turlag, DNT Ung og en aktiv seniorgruppe. Det er også aktiviteter innenfor kajakk og fjellsport, men uten at dette er organisert som en egen gruppe.

Vang Turlag er et eget turlag tilsluttet DNT Valdres med aktiviteter for både barn og voksne.

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem