Frivillig i Kristiansund og Nordmøre turistforening

Alt arbeid som gjøres, utføres på dugnad, en tradisjon som vi er stolte av å kunne føre videre. Uten en stor og trofast gruppe frivillige, ville ikke våre ambisiøse prosjekter la seg gjennomføre.

Dugnad i KNT-sammenheng omfatter mye, og våre frivillige er med på alt fra arrangement som fellesturer sommer og vinter, dugnader med bygging, vedlikehold og tilsyn på hytter, opparbeiding og vedlikehold av stinettverket med alle sine varder og røde T'er og veldig mye mer.

Bli Frivillig i KNT

Vil du bli med i dugnadsgjengen?

Send oss en e-post til turist@knt.no da vel, eller ring oss på

telefon 71 67 69 37.

Bygging av hytter

KNT har mange hytter og det har blitt lagt ned en stor dugnadsinnsats for å få bygd alle disse. 

Merking av løypenettet

Løypenettet til foreningen består i store deler av stier i mellom hyttene og stier fra parkeringsplasser/knutepunkt og inn til enkelte hytter. Vi har en dedikert merkekomitè som tar seg av jobben med synfaring, planlegging og utføring av vedlikehold på stinettet. Å ta en tur sammen med venner for å merke løypenett er en kjekk og sosial opplevelse, og man blir satt skikkelig pris på når det kommer turgåere som legger merke til jobben man gjør.

Sesongdugnad og tilsyn av hytter

Med mange hytter og bygninger kommer også behovet for mye vedlikehold. Det er et kontinuerlig behov for maling, beising utvending, rengjøring, lakkering og oppfriskning innvendig, samt at det kommer behov for enklere ombygginger og annet.

Hver hytte har eget tilsyn som er ansvarlig for at hytta får det stellet den trenger. Disse har selvfølgelig behov for at noen er med og bidrar i arbeidet. På flere av hyttene er det faste dugnadshelger, mens det på de andre informeres om dugnader ved behov. Vil du bli med på dugnad på en bestemt hytte er det bare å ta kontakt med tilsynet.

Når KNT arrangerer dugnad er det ikke bare arbeid, det legges opp til en sosial sammenkomst der praten og maten også er en viktig del av det som skjer.

Dugnadsarbeider på Vollasetra
KNT er helt avhengig av den store frivillige innsatsen til våre dugnadsfolk. Foto: Marius Dalseg.

 

Hyttedugnad

Kristiansund og Nordmøre Turistforening er blant landets største målt i antall hytter, og med mange eiendommer kommer også behovet for vedlikehold. Vi har dedikerte tilsyn som tar ansvar for dette på hyttene, vår og høst arrangeres det gjerne fellesdugnader hvor tilsynet inviterer til opplevelsesrike helgedugnader med god mat og drikke, prat og trivsel i skjønn forening med dugnadsarbeid.

Fellesturer og arrangement

Fellesturtradisjonen er sterk i KNT. Hvert år blir det gitt ut en egen katalog med mange fellesturer. Arbeidet med å planlegge turer, skaffe samarbeidspartnere, lede turer og holde orden på deltakere og mediakontakt er noe av arbeidet som må gjøres. Vi har en egen fellesturkomitè som administrerer arbeidet, de består av en dedikert gjeng på 4-5 personer. Vil du delta i komitèen eller stille som turleder er det bare å ta kontakt med oss. Send en e-post til fellestur@knt.no så tar vi kontakt!

KNT veteraner

Veterangruppa i foreningen består av en vital gjeng som reiser rundt fra prosjekt til prosjekt og legger ned et betydelig arbeid overalt der de ferdes. De er ofte å se på dugnader på hyttene våre eller kanskje på en av våre stier. Arbeidet som er gjort i forbindelse med de bynære stiene i Kristiansund (Sandvikstien, Havstien og Annas fotspor) er i stor grad utført av våre seniorer.

Vil du bli med i denne gjengen er det bare å ta kontakt, de vil gjerne ha flere med seg.

Torsdag er det treffdag på kontoret i Storgata 8, her løses verdensproblemer og planlegges nye aktiviteter - ser vi deg på torsdag?

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i KNT
Bilder fra sommeråpning 2023 i Trollheimen og Sunndalsfjella.
Bli frivillig i KNT
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem