Logo
Til DNT.no forside
Til Frivillig
dugnad på Vettismorki 2022
Fjell

Frivilligoppgaver på fjellet med DNT Oslo og Omegn

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for 85 turisthytter og mer enn 4000 km T-merka ruter i fjellet. Alt vedlikeholdet av rutenettet og mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad. 

 

Hvem kan bli frivillig på hytte- og/eller vardedugnad i fjellet?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i fjellet, kan bli frivillig på hytte- og vardedugnad i DNT Oslo og Omegn. Du som ønsker å delta på dugnad må være fjellvant og i god fysisk form, og du må kunne ”ta i et tak”. Vi ser det som en fordel at du har en viss erfaring fra fjellturer på sommerstid og noe kjennskap til selvbetjeningssystemet vårt. Dette fordi mange av turene kan være krevende og man bor ofte på selvbetjente hytter i løpet av dugnaden. 

Hvordan kan jeg bli frivillig for en hytte- og/eller vardedugnad?

For å bli frivillig på hytte- og vardedugnad er første steg å melde din interesse ved å registrere deg i frivilligsystemet. Etter at du har registrert deg og blitt innrullert blir du invitert til et intromøte for nye frivillige. Her vil du få informasjon om foreningen, de ulike rollene som finnes og om hvor det er muligheter for nye frivillige. I frivilligsystemet vil du få informasjon om hytte- og vardedugnader, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her.

Som ny frivillig med ønske om å delta på vardedugnad, vil du få mulighet til å ta et vardekurs og bli med andre frivillige på oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon, og da er det bare å si lykke til og kos deg i fjellet!

Hvilke oppgaver har man på hytte- og vardedugnad?

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for 85 turisthytter og mer enn 4000 km T-merka ruter i fjellet. Alt vedlikeholdet av rutenetter og mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad. 

Vardedugnader
En vardedugnad omfatter arbeid på en rute mellom to hytter. De varer gjerne en uke og på hver dugnad deltar alt mellom 2-6 personer, avhengig av arbeidsmengden. Der det er svært lange ruter deler vi ruta i to, slik at to dugnadslag arbeider på hver sin halvdel. På en vardedugnad restaurerer man gamle varder eller bygger nye og merker disse med røde T-er.  I tillegg kan det være behov for å rydde kratt, sette opp stolper og skilt, legge gangbaner/klopper i myr osv. Det avvikles dugnader på rutenettet hele sommeren, men snøforhold og høyde over havet avgjør når man kan gjennomføre dugnad i de ulike fjellområdene.  Det betyr i praksis at rutene i for eksempel Femundsmarka kan revardes tidlig på sesongen, mens de høyest beliggende rutene i Breheimen ikke kan tas før på sensommeren. 

Vi anbefaler alle som er nye frivillige innen vardedugnad å ta et vardekurs for å lære hvordan man rent praktisk gjør dette arbeidet i henhold til merkehåndboka til DNT. 

Hyttedugnader
Mye av vedlikeholdet av hyttene foregår på dugnad. En hyttedugnad omfatter arbeid på en hytte i en uke. En hyttedugnad kan omfatte beising/maling utvendig og innvendig, lakking av gulv, kitting og lakking av vinduer, opprydding etter byggearbeider, rundvasking osv. De fleste hyttedugnadene foregår i månedsskiftet juni/juli før storinnrykket av fjellturister tar til. 

Hva får man dekket?

Frivillige får dekket reise og opphold
Det er viktig for oss at du som frivillig ikke har utgifter knyttet til ditt oppdrag hos oss. Derfor dekker vi kost, losji og reiseutgifter etter Statens satser på ditt oppdrag. Dugnadsdeltagere som bor i utlandet får sin reise i Norge dekket. 

Organisering

Dugnadsarbeidet i fjellet organiseres av avdelingen for Eiendom, natur og infrastruktur i DNT Oslo og Omegn. De som deltar på dugnad er medlemmer i Dugnadsgruppa. 


Informasjon til frivilllige

Er du eksisterende frivillig på hytte- og/eller vardedugnad og aktiv i Dugnadsgruppa? Les mer her: Eksisterende frivillige i fjellet

Se også

Se aktivitetskalender
fellestur med dnt ung oslo til ringebufjellet
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Skitur til Jørgenhytta, Krokskogen.
Finn deg en hytte i Oslomarka