Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Om DNT
To jenter på stein i skogen.
Fjell

DNT mener

DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i framtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole. På denne siden finner du et utvalg av våre innspill til myndighetene og andre beslutningstakere. Du finner også være vedtatte resolusjoner og annet lesestoff om DNTs standpunkter.

Våre synspunkter i aktuelle saker

Høringssvar og innspill til myndighetene
Første etappe av Trekanten i Trollheimen mellom Gjevilvasshytta og Trollheimen. Om DNT
Publisert: 20. september 2023

Høringssvar og innspill til myndighetene

Her finner du høringssvar som sendes fra DNT nasjonalt og enkelte andre innspill til myndighetene.

Resolusjoner fra DNTs landsmøter
Landsmøtet i Trondheim 2023. Om DNT
Publisert: 09. oktober 2023

Resolusjoner fra DNTs landsmøter

DNTs innspill til statsbudsjett
Frivilligdagen Oksenøya 4.06.23 Om DNT
Publisert: 09. oktober 2023

DNTs innspill til statsbudsjett

Disse temaene jobber vi med

Arealpolitikk
DNT ung-fellestur i Tafjordfjella Bærekraft
Publisert: 26. juni 2023

Arealpolitikk

Nedbygging av grønne areal og oppsplitting av sammenhengende naturområder fører til landskapsendringer, redusert naturmangfold og dårligere mulighet for gode naturopplevelser. DNT jobber for å bevare og sikre god forvaltning av viktige natur- og friluftslivsområder og landskapskvaliteter.

Naturvennlig energiproduksjon
Vindkraftbefaring i Egersund Vindkraftverk. Bærekraft
Publisert: 26. juni 2023

Naturvennlig energiproduksjon

Villrein og tamrein
villrein på snø i fjellet
Bærekraft
Publisert: 26. juni 2023

Villrein og tamrein

Stille natur
Bærekraft
Publisert: 26. juni 2023

Stille natur

Bærekraft i DNT

DNT arbeider for å legge til rette for et enkelt og naturvennlig friluftsliv, og for at alle kan ta del i friluftslivet, uavhengig av bakgrunn og ressurser.

Les mer om DNTs bærekraftsarbeid
Les mer om DNTs bærekraftsarbeid

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
Nyheter fra DNT
Portrett Dag Terje til F&V 1/23
Nyheter fra DNT
Pressekontakt
Bilder frå kveldstur til Roset på Voss, august 2022. Solnedgang, rød T, illustrasjonsbilde.
Pressekontakt