Til Aktuelt

Naturopplevelsene vi er redde for å miste

Nær 1500 nominasjoner fra hele landet kom inn da vi spurte hvilke opplevelser folk frykter skal forsvinne. Nå er forslag til løsninger klare.

Publisert: 18. august 2023
Nyheter
Foto: Marius Dalseg Sætre

I vår oppfordret Den Norske Turistforening sammen med WWF Verdens naturfond og Norsk Friluftsliv folk til å nominere hvilke naturopplevelser de er redde for å miste. Engasjementet for Verdt å bevare-kampanjen har vært stort, og hele 1459 nominasjoner kom inn.  

– Det er inspirerende å se at engasjementet for Rødlista for truede naturopplevelser er så stort. Samtidig er bakteppet svært alvorlig. Viktige natur- og friluftslivsområder bygges ned bit for bit uten at noen har den fulle oversikten over naturtapet. Vi som ferdes i naturen vet hva den betyr for rekreasjon, trivsel og helse. Denne lista bør være et arbeidsdokument for våre folkevalgte , sier Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i DNT.  

En uavhengig jury bestående av personer med solid tyngde og bredde innen natur og friluftsliv har nå sortert alle nominasjonene.

Det lyser inderlighet og engasjement i nominasjonene.
Dag O. Hessen
Juryleder

Resultatet er oppsummert i ti høyt verdsatte naturopplevelser som nå truet, de fleste av dem av menneskeskapt aktivitet og naturinngrep.  

Stort spenn i opplevelser  

– Alle i Norge er opptatt av natur og nesten alle har sin favorittnatur. Når vi nå ser at naturen stadig trekker det korteste strået, er det klart at det skaper engasjement. Mange har allerede mistet natur som betyr mye for dem, og mange forteller om opplevelser de frykter å miste, sier juryleder og professor Dag O. Hessen.  

Juryens oppgave har vært å finne fellesnevnere, undersøke hva som gikk mest igjen og sortere nominasjonene i ti kategorier som representerer bredden i naturopplevelsene nordmenn er redde for å miste.

Deretter fikk folk igjen mulighet til å påvirke lista, gjennom å stemme på hva mente burde være på topp. Over 16 000 stemte! 

Under kan du se topp 10-lista over hvilke naturopplevelser vi er aller mest redde for å miste. 

Rødlista for truede naturopplevelser

  1. Fugleliv og naturlyder 
  2. Frodig flora og yrende dyreliv 
  3. Urørt natur 
  4. Levende hav og fjord 
  5. Nærnatur 
  6. Gammelskog 
  7. Kyst og strandsone 
  8. Høsting på naturens premisser 
  9. Stillhet og mørke 
  10. Skigåing, årstider og snørike vintre  

Hessen forteller at han opplever at prosjektet har truffet en nerve i folk, og tror mange har satt pris på å bli spurt om hva naturen betyr for dem personlig. 

– Det lyser inderlighet og engasjement i nominasjonene. Ikke uventet er det kvaliteter ved naturen som det urørte, stillhet, fravær av lysforurensning og fravær av inngrep som går igjen. En del har merket seg at det blir færre fugler og andre tar opp vinter, snø og skiturer.  

Forslag til politiske løsninger

Det enorme engasjementet rundt rødlista viser hvor viktig naturen er for folk. Heldigvis er det mye lokalpolitikere kan gjøre for å ta vare på både naturen og opplevelsene folk er opptatt av, og det å utforme konkrete forslag var en viktig del av Verdt å bevare-prosjektet.

De tre organisasjonene har derfor samlet politiske løsninger som de nye folkevalgte i kommunene kan ta i bruk for å ta vare på de ti opplevelsene.

For det første foreslår vi at kommunene tar disse overordnede grepene:

 

1: Sett mål om å bevare naturopplevelser 
Naturopplevelser kan være alt fra rusleturer i nærområdet til jakt, fiske, sykling, padling og andre typer friluftsliv, og slike opplevelser betyr mye for mange.

Derfor foreslår vi at kommunen, gjennom kommuneplanen, vedtar å sikre og øke tilgangen til naturopplevelser for sine innbyggere.

Kommunen bør følge opp målet gjennom å legge forpliktende føringer som begrenser nedbygging av naturen, og å sette bedre tilgang til natur som en betingelse for framtidige arealplaner.

2. Sett mål om å bruke naturopplevelser i kommunens tjenester og virksomheter
Det å være aktiv i naturen er både sunt, tilgjengelig og gratis, og det er vanskelig å overvurdere hva det betyr for folkehelsa.

Derfor foreslår vi at kommunen setter seg som mål å bruke naturen aktivt i alle kommunens tjenester fra helse og omsorg til oppvekst og utdanning. Kommunen kan også stimulere tilbud som ligger utenfor kommunens ansvar til å satse på dette.

Målet bør følges opp med en konkret plan for hvordan naturen kan brukes forebyggende i disse tjenestene, med tilhørende handlingsplaner for hvert enkelt tjenesteområde.

Videre har vi foreslått konkrete tiltak på alle de ti truede naturopplevelsene på lista. Disse kan du lese i PDF-brosjyren under. 

Slik kan lokalpolitikere redde naturopplevelsene

Den nye Rødlista for naturopplevelser viser hvor mye naturen betyr for folks livskvalitet og helse. I forbindelse med lokalvalget i 2023 har vi samlet politiske løsninger de nye kommunestyrene kan ta i bruk.

Les alle forslagene
Les alle forslagene

Presentasjon under Arendalsuka

 

Les mer om hver prosjektet, juryens begrunnelser med mer på www.verdtåbevare.no

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
DNT mener
DNT mener
Bærekraft i DNT
Bærekraft i DNT