Logo
Til DNT.no forside

Brudugnad i fjellet med DNT Oslo og Omegn

Er du en som vil sette pris på spenstige og utfordrende brubyggingsprosjekter i fjellet? Eller kanskje du kjenner noen du tror vil gjøre det? Vi ønsker å utvide kretsen av flinke brubyggere. Vi trenger folk til ulike oppgaver og roller knyttet til brubygging.

Publisert: 05. oktober 2023
Om DNT

Hvem kan bli frivillig brubygger i fjellet?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i fjellet, kan bli frivillig brubygger i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du ønsker og evner å ta i et tak og du bør være vant med å ferdes på fjellet. Er du bruingeniør, bygningsingeniør, turleder med sans for tung sekk og pulk eller bare hobbyopptatt av bygging trenger vi deg!

Hvordan kan jeg bli frivillig brubygger?

Du kan bli brubygger ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det gjør du ved å registrere deg i vårt frivilligsystem.

Når du får tilgang i systemet ønsker vi deg velkommen til et intromøte der vi vil fortelle om DNT Oslo og Omegn, hva det vil si å være frivillig og om de ulike frivilligrollene. Etter intromøte vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for brudugnad som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg i fjellet!

I frivilligsystemet vil du få informasjon om oppdrag som brubygger, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Hva er brubyggerens oppgaver og hvordan organiseres de?

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for vedlikehold av over 250 bruer, i alle fjellområdene i Sør Norge, samt at vi årlig bygger flere nye bruer. De fleste bruene våre ligger på øde plasser, ofte i høyfjellet og uten telefondekning. Elvene må ofte vades i forbindelse med arbeidet, det må bæres verktøy og materialer, og det er ofte en del arbeid med tau og taljesystemer til sikring og for flytting av tunge brudeler. Våre brubyggere må derfor være glade i å bo ute, de må være selvstendige og selvhjulpne, robuste og flinke til å finne løsninger på praktiske utfordringer.

Hvert år bygger vi flere nye bruer og vedlikeholder en del gamle. Vi lager og reparere fundamenter i stablet naturstein, betong og gabioner, vi snekrer rekkverk og gangbaner, og bygger flotte heltrebruer. Det aller meste av brobyggerarbeidet kan bare gjøres når det er bart, med juli-september som den mest intensive perioden. Byggeoppdragene har en varighet på 2-5 dager, med reising i tillegg. I tillegg til byggearbeidet vil vi også ha behov for å få utført en del inspeksjoner av bruer og brubehov. Dette utføres som fottur til og fra brua, med påfølgende billedtaking og rapportskriving.

Det meste av arbeidet med forberedelser organiseres nå ved Skar leir i Maridalen. Her har vi tilgang til et stort lagerbygg med verktøy og lager for utstyr og materialer. Her organiseres det jevnlig dugnader for de ulike bruprosjektene, så her kan man bidra så mye man selv ønsker ut fra egen kapasitet. Det er et godt faglig og sosialt miljø med erfaringsutveksling på tvers som gir gode løsninger for de utfordringene vi møter i prosjektene. 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Fisketur med vennegjeng til Katnosdammen, Nordmarka.
Finn deg en hytte i Oslomarka