Til DNT Lillehammer
Fjell

Om oss i DNT Lillehammer

Her vil du finne informasjon om DNT Lillehammers organisering, styrer og grupper. Vi har et omfattende tilbud som passer for barn, ungdom og voksne i de fleste kategorier. Se også kalenderen som finnes under «lokale aktiviteter» i toppmenyen.

Turgrupper i DNT Lillehammer

Barnas Turlag Lillehammer
Artikkel
Publisert: 23. august 2023

Barnas Turlag Lillehammer

Barnas Turlag har aktiviteter i Øyer, Gausdal, Lillehammer og i nordre Ringsaker.

DNT ung Lillehammer
Artikkel
Publisert: 06. juni 2023

DNT ung Lillehammer

DNT fjellsport Lillehammer
Artikkel
Publisert: 23. august 2023

DNT fjellsport Lillehammer

DNT tilrettelagt Lillehammer
DNTs tilbud
Publisert: 23. august 2023

DNT tilrettelagt Lillehammer

Kveldsturer med DNT Lillehammer
Artikkel
Publisert: 23. august 2023

Kveldsturer med DNT Lillehammer

DNT Lillehammer er lokal medlemsforening i Den Norske Turistforening for kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal samt deler av nordre Ringsaker. Foreningen har 3000 medlemmer. 70 personer har tillitsverv i styrer, komitéer og hyttetilsyn. Foreningen har én ansatt i 60% og avtale med forretningen Vandreskoen om turinformasjon til publikum.

Vi baserer oss på frivillig arbeid der nesten 100 turledere gjennomfører turer og aktiviteter for ulike målgrupper hvert år. Vi har tradisjon for en betydelig dugnadsinnsats med vedlikehold av 400 km T-merkede stier og 7 hytteanlegg. DNT Lillehammer har en aktiv DNT ung-gruppe, Barnas Turlag samt tilbud for seniorer, fellesturer for voksne og fjellsportinteresserte.

Vårt arbeid med infrastruktur for friluftslivet, samt informasjon og turforslag på trykk og digitalt, er viktig for det egenorganiserte friluftslivet.

DNT Lillehammer er dessuten en samfunnsaktør som aktivt påvirker kommunenes arealplaner til beste for friluftslivet.

Se også

Barnas Turlag Lillehammer trenger flere voksne
Krokbua
Barnas Turlag Lillehammer trenger flere voksne
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem