Til Voss Utferdslag
Kompass

Frivillig i Voss Utferdslag

Dei frivillige er berebjelka i Voss Utferdslag. Alle hyttene og aktivitetane, samt merking og vedlikehald av rutenettverket er tufta på frivillig innsats. Har du lyst til å bli frivillig i Voss Utferdslag, eller er du allereie frivillig i laget? Her finn du informasjonen du treng!

For deg som vil bli frivillig i laget

Bli frivillig i Voss Utferdslag
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Bli frivillig i Voss Utferdslag

Me vil gjerne ha deg med som frivillig i laget og me vil tilretteleggja for at du finn oppgåvene du har lyst til å bidra med!

Er du allereie frivillig i Voss Utferdslag? Her finn du all informasjon du treng for vervet ditt!

Informasjon til tur- og aktivitetsleiar i Voss Utferdslag
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Informasjon til tur- og aktivitetsleiar i Voss Utferdslag

Informasjon til hyttetilsyn og vardekomitèen
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Informasjon til hyttetilsyn og vardekomitèen

Gullknapp og æresmedlem

Personar som har gjort ei særskild stor innsats for Voss Utferdslag kan av styret utnemnast til Æresmedlem eller tildelast Gullknappen.

Gullknappen går til ein som har utmerka seg gjennom stor arbeidsinnsats til beste for laget. Gullknappen er eit mindre merke med Voss Utferdslag sin logo i sølv med gullforgylt krans.

Æresmedlemskap er Voss Utferdslag si høgste utmerking. Æresmedlemskap går til den som:

  • Har hatt tillitsverv i laget i 25 år eller meir
  • Andre medlemmer som i 25 år eller meir har utmerka seg gjennom dugnad og frivillig arbeid for laget.

Æresmedlem vert tildelt livsvarig, fritt medlemskap og eit merke med Voss Utferdslag sin logo i sølv med gullforgylt krans.

Framlegg til kandidat

Framlegg til kandidat for begge kategoriar heidersteikn skal stilast til styret i Voss Utferdslag. Send e-post til styreleiar.vossutferdslag(at)dnt.no

Medlemar i Voss Utferdslag som er tildelt gullmerke


1983 Jon Langvandsbråten 
         
1983 Sigurd Sleen 

1984 Johannes Himle     

1993 Gudleik Engeland     
   
1993 Arne Fjose   
  
1993 Arthur Myhre   
  
1996 Olga Frøystein   
            
1996 Knut Svensson 
 
1999 Kolbjørn Sivertsen

2006 Sigmund Nesbø   

2011 Bjørn Eivind Grande  

2013 Audny Fremming   

2013 Jarl Atterås   

2014 Ingeborg Backer    

2014 Arnfinn Lydvo 

2017 Reidar Berge   

2018 Lidvard Faaberg    

2022 Richard Jacobsen 

2022 Oddvar Drevsjø 

2022 Sverre Kvitne 

2022 Øystein Lindberg  

Æresmedlemer i Voss Utferdslag


1950 Lars Ullestad
    
1999 Knut Svensson 
 
1999 Jon Langvandsbråten  

1999 Arne Fjose  

2011 Kolbjørn Sivertsen  

Ei hyllest til dei frivillige i Voss Utferdslag

For ein gjeng - for eit engasjement!

Les videre

Se også

Bli Frivillig i Voss Utferdslag
Bli Frivillig i Voss Utferdslag
Bli medlem i Voss Utferdslag
Bli medlem i Voss Utferdslag