Til Voss Utferdslag
Fottur

Aktivitetstilbod frå Voss Utferdslag

Voss Utferdslag har som føremål å tilretteleggja for gode tur- og naturopplevingar for alle aldersgrupper. Her kan du lesa om gruppene våre, og få oversikt over alle aktivitetar, arrangement og kurs som skjer gjennom året. Velkomen, alle saman!

Les meir om gruppene og aktivitetstilboda våre her

Borna sitt Turlag Voss
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Borna sitt Turlag Voss

Borna sitt Turlag, har som målsetting å legge til rette for turar og friluftsaktivitetar for born mellom 0 og 12 år. 

Sundagsturgruppa
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Sundagsturgruppa

Stølsturane
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Stølsturane

DNT Senior Voss
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

DNT Senior Voss

Vossamarsjen
DNTs tilbud
Publisert: 04. oktober 2023

Vossamarsjen

Kurs og arrangement
Alltid kjekt med meir kunnskap!
DNTs tilbud
Publisert: 16. oktober 2023

Kurs og arrangement

Se også

Bli Frivillig i Voss Utferdslag
Bli Frivillig i Voss Utferdslag
Bli medlem i Voss Utferdslag
Bli medlem i Voss Utferdslag