Logo
Til DNT.no forside
Til Frivillig
Dugnadsbilder fra desember 2016. Dugnadsbilder fra desember 2016.
Nøkkel

Frivilligoppgaver i Oslomarka og Indre Oslofjord

DNT Oslo og Omegn drifter mange hytter og et stort rutenett ved hjelp av dugnadsinnsats. Med varierende mellomrom er det dugnader på hytter og langs blåmerkede stier i marka. Denne nettsiden formidler hvor og når det skjer dugnadsarbeid der det er behov for at flere tar i et tak. Dette er et tilbud til deg som ikke bare vil nyte, men også vil være til nytte!

Hyttedugnad

Alle de ubetjente hyttene i Oslomarka har dugnadsbasert drift. De større hyttene har dugnader to ganger i året, mens de mindre hyttene trenger en ekstrainnsats nå og da. Arbeidet kan være nedvasking av hytta, hugging av ved eller maling av hytta utvendig som innvendig.
Vil du være med? Ta direkte kontakt med Janet Bydal: janet.bydal@dnt.no

Stier og ruter

Alle blåmerkede stier holdes åpne ved dugnadsarbeid. Hvert år blir vegetasjon ryddet ned, og hvert år vokser det opp igjen. Å gi turgåere et fremkommelig stinett er et evigvarende arbeid som krever sin mann og sin kvinne. Noen gjør denne jobben en og en, andre løfter i flokk. Rutegruppa koordinerer arbeidet.
vil du være med? Ta direkte kontakt med Dag Olav Brækkan: dag.olav.braekkan@dnt.no

Trelauget

Innerst i Maridalen ligger Skar leir, og her har noen av DNT Oslo og Omegns frivillige bygd opp et spenstig dugnadsmiljø. De jobber spesielt med ved og lager mange ting av tre som kommer markahyttene til gode. Egne veddugnader eller vedlikeholdsdugnader holdes på de ulike hyttene i Oslomarka, alt etter hvilke behov det er på hyttene og hvilke erfaringer medlemmene i gruppa har.

Vil du være med i Trelauget? Ta kontakt med Janet Bydal: janet.bydal@dnt.no


Kobberhaughytta

Kobberhaughytta har egen dugnadsgruppe med egen leder. Dugnadsgjengen møtes ca annenhver måned og gjør praktiske arbeider med vedlikehold, vedsjauing, maling og annet forefallende arbeid.

Vil du være med? Ta direkte kontakt med hytta kobberhaughytta@dnt.no

Sæterengjengen

Sæteren Gård har egen dugnadsgruppe med egen leder. Dugnadsgjengen møtes hver onsdag og gjør praktiske arbeider med vedlikehold, vedsjauing, maling og annet forefallende arbeid. Andre oppgaver kan være rydding og vasking på gården.

Vil du være med? Ta direkte kontakt med DNT Oslo og Omegn: info.oslo@dnt.no

Organisering

Dugnadene i Oslomarka er organisert slik at hvert område og hver hytte i marka har sin ansvarlige leder eller tilsyn. Disse, sammen med administrasjonen i Storgata, drar i gang dugnader etter behov. Ett år kan all veden bli brukt opp raskere enn året før, og en ekstrainnsats for å transportere inn mer ved må gjøres omgående. Derfor vil noe av dugnadsarbeidet være annonsert kun kort tid i forveien.

Se også

Se aktivitetskalender
fellestur med dnt ung oslo til ringebufjellet
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Skitur til Jørgenhytta, Krokskogen.
Finn deg en hytte i Oslomarka