Logo
Til DNT.no forside

Om Hamar og Hedemarken Turistforening

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er én av 56 medlemsforeninger i DNT. Foreningen dekker kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker (med unntak av Brøttum, Sjusjøen, Lismarka og Mesnali). Vi tilrettelegger for naturopplevelser for livet gjennom et enkelt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv og for å bevare natur- og kulturverdier.

Publisert: 05. mai 2023
Om DNT
HHTs styre i oktober 2023.
Fra venstre: Helge Stikbakke, Turid Borud, Aud Norstad, Britt Solvår Morken, Trine Lauritzen, Charlotte Wahlquist, Rolf Kjellmo og Ingeborg Nordlund.

Styret i HHT

Ansatte i HHT

Kontakt oss

E-post: hht@dnt.no

Tlf: 482 59 734

Postadresse: Strandgata 45, 2317 Hamar

Facebook: Besøk Hamar og Hedemarken Turistforenings facebookside

HHT er samlokalisert med Hamar Naturskole på Naturens hus (Aluvegen 42, 2319 Hamar) hvor vi har kontor og møtelokaler. I tillegg har vi et tursenter som er samlokalisert med Hamarregionen turistkontor i Strandgata 45, 2317 Hamar.

HHTs sti- og løypeutvalg

Leder og ansvarlig Hamar
Britt Solvår Morken
brittmorken@hotmail.com / tlf 926 03 764

Ansvarlig Løten
Jan Johnsrud, tlf 930 43 577

Ansvarlig Ringsaker
Arnstein Hals, tlf 928 45 839

Ansvarlig Stange
Jan Schrøder, tlf 913 89 709  

HHTs turutvalg

Leder: Turid Borud, turidborud@gmail.com , tlf 907 25 853

Medlem fra Løten: Unni Thoresen, tlf 412 67 823

Medlem fra Ringsaker: Leif Bjarne Steinbakken, tlf 905 88 587

Medlem fra Stange: Kjersti Narum, tlf 995 53 298

Medlem fra HHT fjellsport: Thomas Pedersen, tlf 911 86 726

Sekretær: Marit Aamdal, marit.aamdal@dnt.no, tlf 482 59 734 (i tursenteret)

HHTs hyttetilsyn

HHT har også tre lokallag:

Styret i Ringsaker krets

Styret i Stange krets

Styret i Løten krets

Historie:

HHTs historie

Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) er en av 56 medlemsforeninger i Den Norske Turistforening (DNT). Foreningen ble stiftet i 1930. HHT arbeider for at flest mulig kan drive friluftsliv i regionen. Bortimot en fjerdedel av medlemmene er barn og unge og HHT prioriterer arbeid rettet mot de yngste gruppene, i tillegg til å tilrettelegge våre områder med hytter og stier. Et allsidig turprogram rettet mot alle aldersgrupper er en viktig del av virksomheten.  Leirstedene Åkersætra og Skolla er viktige for arbeid rettet mot barn og unge.

Hedmarksvidda
Hamar og Hedemarken Turistforening (HHT) arbeidet fra starten på Hedmarksvidda og nordover mot Rondane. Den første hytta var Målia, som ble etablert i 1933 som gave fra daværende formann Georg Stousland. Etter krigen konsentrerte foreningen seg om bygging og drift av dagsturhytter på Søndre Hedemarksvidda, som er foreningens kjerneområde og viktigste tilbud til dagsutfart. Her eier HHT nå serveringshyttene Lageråkvisla, Stenfjellhytta og Målia. Ved alle tre serveringshyttene er det overnattingshytter ved siden av. I tillegg driver HHT ytterligere overnattingshytter. 
HHT har siden 1980-tallet tatt opp igjen tilknytningen til fjellområdene nord for Lillehammer. Rondanestien knytter nå foreningens arbeidsområde til Akershus og Eidsvoll i sør, Finnskogen i øst og Lillehammer/Rondane i nord. Rondanestien krysser Hedmarksvidda fra Budor i sør over Målia og Gitvola og videre mot Åsta ved Bringbu.
Lokalt samarbeid i kretser
Lokalt arbeider HHT gjennom de tre kretsene Ringsaker, Løten og Stange . Kretsene er organisert med egne styrer og står for et aktivt og mangesidig arbeid innenfor sine egne geografiske områder.
Fellesturer
HHTs turaktivitet omfatter et bredt spekter av lokale dags- og kveldsturer til varierte turmål. 
I 1997 ble det etablert en egen ungdomsgruppe som tilrettelegger for ungdom og i 1999 ble Barnas Turlag opprettet, med egen virksomhet i HHT for barn.
Fjellsportgruppa ble stiftet i 1995, og er møtested for de som ønsker litt mer utfordrende fjellturer.
Siden 1999 har HHTs onsdagsgruppe arrangert ukentlige skiturer fra Vollkoia hver onsdag i skisesongen. Gruppa arrangerer også sommerturer og andre arrangementer.

Årsrapporter:

2023.pdf

2022.pdf

2021.pdf

2020.pdf

2019.pdf

2018.pdf

Vedtekter for Hamar og Hedemarken Turistforening.pdf

 

Det er tilrettelagt for mottak av elektronisk faktura (EHF). Bruk org.nr. 970 029 028.  Som et alternativ til EHF kan vi motta faktura i PDF-format på epost: 970029028@faktura.poweroffice.net  (brukes kun til faktura/kreditnota)

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
Lokale medlemsfordeler i HHT
Lokale medlemsfordeler i HHT
HHT Nytt
HHT Nytt