Logo
Til DNT.no forside

For deg som er frivillig i Notodden og Hjartdal Turlag

Notodden og Hjartal Turlag har svært høy dugnadsaktivitet og våre 120+ frivillige legger ned flere årsverk ulønnet arbeid i kommunene Notodden og Hjartdal. I 2022 ble det faktisk innrapportert hele 11.450 dugnadstimer, noe som bekrefter den svært høye aktiviteten i foreningen.

Aktivitetsplanlegger 2024

Enkelt, digitalt skjema som alltid skal alltid fylles ut innen 1. desember for samtlige aktiviteter året etter. Dette er for at vi skal ha all nødvendig info for å kunne publisere og markedsføre alle NHTs aktiviteter. 

Aktivitetsrapport 2024

Enkelt, digitalt skjema som alltid skal alltid fylles ut etter gjennomført, utsatt eller avlyst aktivitet. Da får vi nødvendig informasjon fra deg til blant annet turreportasjer, dugnadstimer og statistikk. 

Kjøregodtgjørelse

Alle frivillige i NHT kan be om kjøregodtgjørelse ifm. frivilligarbeid dersom bruk av privat bil var nødvendig for å utføre oppgaven. Last ned skjemaet, fyll ut, skann inn eller ta et tydelig bilde av utfylt skjema og send til marit.syftestad@dnt.no

Utleggsskjema

Vi har fakturaavtale hos mange butikker, men om du allikevel har hatt et utlegg i forbindelse med dine frivillige oppgaver i NHT kan du laste ned skjemaet, fylle ut, skanne inn eller ta et tydelig bilde av utfylt skjema og sende til marit.syftestad@dnt.no

Sjekkliste for hyttetilsyn på Himingsjå

Er du hyttetilsyn på Himingsjå? Her kan du til enhver tid laste ned nyeste utgave av sjekklista for tilsynsvakter som PDF-fil som du alltid skal bruke i forbindelse med at du har tilsyn på Himingsjå. Denne kan du skrive ut selv eller på Tursenteret. Husk å legge ferdig utfylt sjekkliste i tilsynspermen på Tursenteret. I samme perm finnes det også ferdig utskrevne, blanke sjekklister du kan hente før du skal ha tilsyn.

DNT Foreningsnett

På DNT Foreningsnett finner du alt mulig informasjon fra DNT sentralt, her kan du finne enormt mye nyttig ift. til din frivillig rolle i NHT. Foreningsnett er ​DNTs fellesområde med informasjon for ansatte, tillitsvalgte og frivillige i DNT.​​ Kontakt thor.olav.sorensen@dnt.no for tilgang.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem