Logo
Til DNT.no forside

Indre Nordfjord Turlag - Undergrupper

 

Barnas Turlag

Barnas Turlag er ei undergruppe til Indre Nordfjord Turlag og vart starta i 2005. Vi arrangerar turar primært for barn i alderen 0-12 år, men alle er velkomne til være med oss på tur. Det kan være tur til fots, på ski,skøyter, kano eller overnattingsturar.

I Tillegg har vi oppretta Turbopostar som vi kvart år arrangerer  i perioden mai - oktober. Trykk Her for utfyllande informasjon om Turbopostar.

 

Link til Barnas Turlag si  facebookside.

Link til Barnas Turlag sin instagramkonto

 

E-post til Barnas Turlag: bt.indrenordfjord@dnt.no

 

Styret i Barnas Turlag:

 

Terese Sunde - Leiar
934 96 886Siv Merete Aasebø
959 358 75


Sofie Amalie HeggdalLeni Lødøen Grebstad 

 


Veronica Hilde
902 51 232

Rute - Sti - Hytteutval

På årsmøte 6. desember 2022 vart det vedtatt å opprette eit eige sti - rute og hytteutval i Indre Nordfjord Turlag. 

 

Utvalet sine arbeidsoppgåver;

 

  • Mandat til å vedlikehalde stiar opparbeidd i INT - regi, merking og val av rute  til nye stiar.
  • Samarbeid med grunneigarar/Nasjonalparkstyret/ bygdelag m.fl.
  • Ansvar for avtalar med eigarar av  hytter turlaget driftar, inkludert dagsturhytta som er eigd av Stryn Kommune.  

 

Medlemmar av utvalet:

 

Olav Auflem - leiar 2023

olav.auflem@dnt.no

414 65 056 

 

Tor Guddal

tor.guddal@enivest.net

472 41 765 

 

Lars Raae

larsraae@live.no

948 21 311 

 

Per Jakob Kyrkjeeide

per.jakob.kyrkjeeide@enivest.net

922 23 002   

 

Asbjørn Berge - Ansvar Infimus

asbj.berge@gmail.com

482 34 863

 

Torstein Berge - Ansvar Infimus

torstein.berge@gmail.com

926 01 010 

 

Gå-Laget

 

I 2022 ble GÅ-laget oppretta i Indre Nordfjord Turlag (INT) .

Gå-laget er eit lavterskeltilbud som passer alle aldrer. Turane foregår på dagtid og i nærmiljøet.

Alle turar vil bli annonsert i lokalavisa Fjordingen samt på DNT sine heimesider & Facebook. 

 

Styret i Gålaget:

 

Eivind Skjerven - Leiar

eiv.skjerven@gmail.com

934 23 265

 

Oddmund Teigland - Nestleiar

teigland.oddmund44@gmail.com

996 38 418

 

Pål Taraldsen - Sekretær

patarald@online.no

916 27 423

 

Berit Hisdal Lunde - Styremedlem

bhlunde@live.no

57 87 11 32

 

Dagny Valaker - Styremedlem

dagny.valaker@gmail.com

 

 

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig i Sogn og Fjordane
Bli frivillig i Sogn og Fjordane
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem