Logo
Til DNT.no forside
Nydelig dag i Hurrungane, Jotunheimen.
Etter en lang kjøretur på 6-7 timer var vi endelig fremme ved Turtagrø, men det var såpass fint når vi kom opp at det første vi gjorde var å spenne på oss skiene.
Vi tok turen oppover mot Dyrhaugstind og tok en liten pause utenfor ruten, for å få utsikt til Store Ringstind.
Personen i bildet er min kamerat Ørjan Furdal. Finalist i DNTs fotokonkurranse 2022.

Rutine for Varsling

DNT Oslo og Omegn ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses.

Publisert: 04. oktober 2023
Om DNT

Vasling 

Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.

Hva bør det varsles om?

 • Brudd på bedriftens tydelig kommuniserte retningslinjer
 • Brudd på lovverket
 • Korrupsjon
 • Medarbeidere mobbes eller fryses ut
 • Brudd på skatteregler
 • Fare for liv og helse
 • Innsidehandel
 • Økonomisk utroskap, underslag

Hvem bør det varsles til?

 • Til nærmeste overordnede i linjen.
 • Til overordnedes leder.
 • Til hovedverneombud (kun for ansatte).
 • HR sjef.
 • Til styrets leder.
 • Til DNT sentralt – personalsjef/Generalsekretær.

Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som mulig.

Hvordan håndteres varsler i DNT Oslo og Omegn?

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse.
 • Alle varsler skal tas alvorlig.
 • Mottaker av et varsel skal sørge for en forsvarlig behandling av saken.
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig.
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken.

Detaljert skjema for varslingsrutine finner du her.  

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
fellestur med dnt ung oslo til ringebufjellet
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Skitur til Jørgenhytta, Krokskogen.
Finn deg en hytte i Oslomarka
Kontakt oss
Bilder fra sommeråpning på Rauhelleren og Solheimstulen på Hardangervidda.
Kontakt oss
Vårt mi
Kveldstur p Bøverbrean i Jotunheimen. Finalister i DNTs sommerkonkurranse 2017.
Vårt mi