Logo
Til DNT.no forside

Generelle vilkår DNT Odal

Lokale vilkår for DNT Odal

Publisert: 13. oktober 2023
Artikkel

VILKÅR FOR DELTAKELSE PÅ VÅRE TURER

Gjeldende fra 10.03. 2016

Aktiviteter brukes her som samlebetegnelse og omhandler turer, leirer, arrangementer og kurs i DNT Odal regi.

1. Påmelding

Aktivitetene er åpne for alle som tilfredsstiller de krav som settes til deltakernes evne til å gjennomføre turen, se pkt. 9. Medlemmer av DNT, Svenska Turistforeningen og Ferdafelag Islands får medlemspris på aktiviteten. Påmeldingen er bindende 30 dager før turen starter.

2. Pris

Arrangementets pris omfatter de ytelser som er nevnt i turbeskrivelsen. DNT Odal forbeholder seg rett til å øke/senke prisen ved nye eller endrede skatter/avgifter, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 14 dager før avreise. Ytelser utover det turbeskrivelsen fastsetter, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

3. Betaling

Deltakeren får tilsendt betalingsinformasjon i forkant av turen. Enkelte turer kan også betales ved oppmøte.

4. Deltakernes ansvar

Deltakerne plikter å lese programmet grundig og vurdere om hun/han er i stand til å delta på aktiviteten. Deltakerne må ha med seg egnede klær/utstyr. Se forslag til pakkeliste. Deltakerne forplikter seg til å rette seg etter turleders anvisninger. Dersom deltakeren ikke tilfredsstiller de fysiske krav som stilles, eller møter fram med mangelfullt utstyr, kan hun/han nektes å delta eller utelukkes fra resten av turen, uten at det kan kreves tilbakebetaling fra DNT Odal. Deltakeren må selv bære evt. ekstraomkostninger.

For turer i regi av Barnas Turlag, forventes det at foreldre/foresatte har ansvar for sitt/sine barn.

5. Forsikringer

DNT Odal vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. DNT Odal påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av aktivitetene. Vi anbefaler deltakerne å ha en kombinert reise-/ulykkes­forsikring. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring som gjelder ved sykdom, død i nær familie og lignende.

6. Avbestilling

DNT Odal må varsles dersom reservert plass ikke skal benyttes.Ved avbestilling gjelder:

• Mer enn 30 dager før avreise: det innbetalte beløp tilbakebetales i sin helhet

• 29-15 dager før avreise: 50 % av turprisen refunderes

• 14 - 0 dager før avreise eller ved manglende frammøte: ingen refusjon

Deltaker må selv sørge for event. avbestillingsforsikring gjennom reiseforsikring.

7. Avbrudd

Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er DNT Odal ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av turkostnaden.

8. Avlysning av aktivitet

DNT Odal kan avlyse en aktivitet på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få deltakere, mangel på turleder eller lignende. Avlyses en aktivitet på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning.

9. Endringer av aktiviteten

DNT Odal skal gjennomføre aktiviteten i henhold til programmet. Det tas forbehold om endringer pga. endrede rutetider, åpningstider for overnattingssteder eller særlige forhold som gjør det vanskelig å gjennomføre aktiviteten som planlagt. Hvis mulig skal DNT Odal meddele vesentlige endringer før avreise. I tilfelle endringer må gjøres i løpet av aktiviteten, skal turleder underrette deltakerne så snart som mulig.

10. DNT Odal Fografering

Som deltaker på fellesturer arrangert av DNT Odal kan man bli tatt bilde av enten av turleder eller av andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt i DNTs/DNT Odals egne publikasjoner eller nettsider. Hvis du vil reservere deg å bli tatt bilde av, må du informere turleder om dette, helst når turen starter.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem