Logo
Til DNT.no forside
Til DNT Odal
Fottur

Organisering i DNT Odal

Her finner du ulik info om hvordan vi er bygd opp og organiserer oss, styringsdokumenter og årsmøtepapirer.

STYRET

Kari-Anne Tangen 
Leder       
kari-anne.tangen@dnt.no    
913 49 961

Knut Lysell
Nestleder/info        
knut.lysell@dnt.no    
952 03 168

Heidi Vestvold
Kasserer        
hvestvold@gmail.com     
911 10 443
 
Randi Gaustad
Sekretær        
randi.gaustad@dnt.no    
977 29 735

Aleksander Tala
Styremedlem        
aleksandertala@gmail.com    
454 60 348

Ole O. Moss
Styremedlem        
oomoss@online.no    
932 47 848

Jan H. Wilberg
Styremedlem       
j-h-wil@online.no    
916 74 730

Oddveig Stenerud
Styremedlem       
oddveig.stenerud@gmail.com    
905 16 233

Sonja Bjørklund
Vara       
sonbjo25@gmail.com    
988 47 331

Margareth Ramstad
Vara        
ramstadmargareth@gmail.com    
951 12 399

BARNAS TURLAG

Aleksander Tala
Leder
aleksandertala@gmail.com             
454 60 348

HYTTEGRUPPA

Knut Lysell
Leder        
knut.lysell@dnt.no    
952 03 168

Sonja Bjørklund
sonbjo25@gmail.com    
988 47 331

Ragnhild Langbakk
ragnhild.langbakk@gmail.com    
988 12 404

Lene Ø. Solvang
leneogsigurd@gmail.com    
974 70 949

Kristin Bøhlerengen
Bohlerengenk@gmail.com    
965 10 135

Jonny Johansen
jonnj4@gmail.com    
909 78 771

Nils Tormod Larsen
nil-lars@online.no    
911 57 801

 

STIGRUPPA

Ole Moss 
Leder        
oomoss@online.no    
932 47 848

Erland Bjørk
oppikroken@gmail.com
931 49 781

Sissel Vestli
svestli@online.no    
997 95 238

Unni Høiberg
unnihoiberg@hotmail.com    
984 26 099

Trine Milli
trine.milli@gmail.com    
988 52 161

AKTIV I 100

Anne Mari Krogsrud
Leder        
amakrog@online.no    
481 52 546

Gudrunn Kristiansen
gugukri@gmail.com    
995 33 251

Ola Kristiansen
gugukri@gmail.com    
901 15 908

Randi Gaustad
j-i-gaus@online.no    
977 29 735

Sonja Bjørklund
sonbjo25@gmail.com    
988 47 331

Else-Marie Backe
elmabacke@gmail.com    
917 90 045

Hans Oddvar Vikerhaugen
hvikerha@bbnett.no    
970 20 372

Marit B. Barkbu
maritbjb@gmail.com    
918 37 363

Sissel Vestli
svestli@online.no     
997 95 238

Liv Nymoen
ltnymoen@hotmail.com    
414 20 602

Unni Høiberg
unnihoiberg@hotmail.com    
984 26 099

Anne Nygaard
ann-nyga@online.no    
979 76 641

STIGGARTI KLATREPARK

Jan Trygve Akre
Leder        
bakern@east.no    
481 17 252

Hjalmar Nergaard
hjalmar.nergaard@dnt.no    
911 68 910

Sigurd Solvang
leneogsigurd@gmail.com    
957 58 871

Vilma Berg
vilmatei@msn.com    
474 17 732

Mona Johnsen
mona-jo3@online.no    
941 51 875

Solgunn Aastebøl
sofivest@icloud.com    
924 27 271

Knut Lysell
knut.lysell@dnt.no    
952 03 168

Kari-Anne Tangen
kariannetangen@gmail.com    
913 49 961

Sondre Skjerven
sskjerves@gmail.com    
911 18 338

KJENTMANNSMERKET

Sigurd Solvang
Leder        
leneogsigurd@gmail.com    
957 58 871

Knut Lysell
knut.lysell@dnt.no    
952 03 168

Heidi Andreassen
heidi.sorknes@gmail.com    
950 66 029

Turid Vibe
turivib@online.no    
909 68 597

Randi Gaustad
j-i-gaus@online.no    
977 29 735

Ole Kristian Steinbekken
okrstein@online.no    
901 33 271

Sonja Bjørklund
sonbjo25@gmail.com    
988 47 331

Jon Iver Gaustad
j-i-gaus@online.no    
909 71 631

Margereth Ramstad
margareth.ramstad@eidsvoll.kommune.no    
951 12 399

Liv Nymoen
ltnymoen@hotmail.com    
414 20 602

Hanna Trøften
hanna.troften@hotmail.com    
958 21 945

 

VALGKOMITÉ

Merethe Liland
merethe.liland@yahoo.com    
934 53 202

Solvår Pettersen
solva-pe@online.no    
901 70 700

Lin Helen Bråten
lineliassen@gmail.com    
959 08 288

REVISOR

Lill Anette Skogstad
lill.anette.skogstad@gmail.com    
916 31 630

 

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem