Logo
Til DNT.no forside

Om Bamble Turlag

Bamble Turlags formål er å arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv, og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Bamble Turlag har ca. 700 medlemmer, hvorav rundt 70 frivillige som utfører dugnadsarbeid på turstiene eller har ansvar som turledere.

Publisert: 05. mai 2023
Om DNT

Bamble Turlag er en dugnadsbasert forening. Foreningen arrangerer egne turer for seniorer, med grupper for kvinner og for menn, men med enkelte fellesturer. Det arrangeres en rekke turer for allment turinteresserte. Turene er hovedsakelig dagsturer i lokalmiljøet, og unntaksvis overnattingsturer. Gjennom Barnas Turlag arrangeres friluftsopplevelser for barn opp til 12 år.

De aller fleste turene er gratis. Det er ikke krav til medlemskap for deltakelse, men medlemskap anbefales.

 

Vi opparbeider, merker og vedlikeholder turstier i hele kommunen.   

Foreningens første store oppgave var å anlegge en 60 km lang kyststi langs hele kommunens kyst, slik at den henger sammen med kyststiene i Porsgrunn og Kragerø. Den ble fullført høsten 2012, etter noe over 2 års arbeid med anleggelse av en rekke bruer, trapper gangbaner, rekkverk etc. Det største bruen er en 54 m lang stålbru i Krogshavn, som nå betraktes som et landemerke i området. Etter dette har det blitt arbeidet mye med vedlikehold og med forbedringer av stien. Stien fremstår nå som svært godt tilrettelagt og har blitt meget populær. Tellinger viser at den blir besøkt av over 100.000 personer hvert år. Hvert år arrangeres «Kyststiens dag» for å skape interesse for å bruke alle deler av kyststien. Dette er et familiearrangement, hvor hele kyststien blir tatt i bruk, med en etappe hvert år. Det er laget eget kart over kyststien. Dette er i lommeformat og utdeles gratis via flere forretninger, servicetorget o.a. For de som er på kort besøk i kommunen er det laget eget kart over lokale turforslag i Langesundsområdet.

Det er også anlagt flere andre merkede og skiltede turstier i kommunen, hvorav flere har informasjon om kulturhistoriske severdigheter.

Totalt har Bamble Turlag anlagt over 100km merkede turstier. Disse blir jevnlig vedlikeholdt.

Styre:
Leder:
Tor Suhrke
Styremedlemmer:
Lars Tore Grimsland
Marit Isaksen
Heidi Maria Vinje Nilsen
Jan Henrik Bredsand
Varamedlemmer:
Ulf A Aspaas
Gro Hillestad

Valgkomite:
Leder:
John Haugen
Medlemmer:
Tore Marthinsen
Britt Eker

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli DNT-medlem
Bli DNT-medlem