Logo
Til DNT.no forside
Til Midtre Nordfjord Turlag
Kajakk

Gratis utlån til medlemar

MNT tilbyr gratis utlån av utstyr til DNT-medlemar

Randonnéeutstyr:
Vår samarbeidspart Chatlet låner ut vårt utstyr gratis til medlemar i DNT. Vi har ski, sko, stavar, fellar, hjelmar og sikkerheitsutstyr. Vi har mange ulike storleikar, men ikkje komplett. Vi planlegg å kjøpe inn meir utstyr, viss det blir etterspørsel.

Reglar som gjeld:

Bestilling minst 2 dagar før utlån, og utstyret må hentast på butikken innan ordinær opningstid, måndag-fredag (laurdag ikkje utlån, eller tilbakelevering).

Utlånsperiode: torsdag til måndag, evt 2 dagar i midtveke. 

Når du ringjer: gje opp Høgde/ynskt lengde på ski, skostorleik og vekt. I tillegg til utlånsperiode. 

Slik fungerer bindingane: https://www.youtube.com/watch?v=1pzr8jOrVGM

Slik brukar du skredsøkar: https://www.youtube.com/watch?v=b-0oj9wH5DM

Truger:
Vi har ulike typar truger til utlån, og eit par skistavar. Medlemar kan låne på Chatlet Eid og Sandane. Utlånstid er ca ei veke av gongen.
Via Ferrata slynger:
Medlemar kan låne utstyr gratis, vi har sitjeselar, slynger og hjelmar. Vi oppfordrar alle til å legge att pengar til vedlikehald, der er eiga kasse der ein startar sjølve klatringa i Loen.

Kontakt Chatlet Sandane, eller Eid for lån. (Utlån er eit tilbod for medlemar som er over 13 år, eit sett pr. medlem)   
Padleutstyr:
Vi har padleutstyr plassert i Langedalen, Traudalen, Gjengedalen og på Eid. Alt utstyr er merka. (Hugs å ta med bompengar i Gloppen)

I Gjengedalen er alt inne i eit naust i vika ved Gjengedalsstøylen. Naustet er merka med T, og vi har årar og vestar på venstre sida. Årane ligg over kajakkane.

I Langedalen er årar og vestar inne i uthuset, kajakkar på utsida. Også her er raud T.

På Eid er alt inne i naustet, som ligg på Moloen.

I Traudalen er det litt meir provisorisk enno, padleutstyret er på nausttomt ved sidan av vegen til Dalsbøen. 

Du må tinge kanoar/kajakkar på førehand, gjerne dagen før: http://www.supersaas.com/schedule/MNT/Kajakkutleige Skal du tinge same dag, kan du få ei feilmelding, då kan du reservere ein dag fram i tid og endre reservasjonen til rett dag etterpå. Vi skal få retta innstilling i programmet, men inntil vidare er dette metoden.

Om du ikkje får epost ved bestilling, så er den truleg i spamfilteret ditt.

Sikkerheitsutstyr:
Vi har kjøpt inn GPS, skredsøkarar, søkestenger og spadar. Kontakt leiar for utlån av sikkerheitsutstyr.

Ring Chatlet Eid 57 86 13 71, Chatlet Sandane 57 86 62 50

All bruk på eige ansvar.

God tur!

Se også

Bli frivillig i Sogn og Fjordane
Bli frivillig i Sogn og Fjordane
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem