Logo
Til DNT.no forside
Til Flora Turlag
hytte og nattehimmel
Fottur

Hyttene til Flora Turlag

Flora Turlag har fire hytter, og alle er ubetjente. Velkommen til Gjegnabu, Blåbrebu, Kinn og Børabu.

Mens hytta på Kinn ligg på ei øy i havgapet ligg Gjegnabu og Blåbrebu i det flotte fjellområdet rundt Ålfotbreen. Desse to hyttene vert brukte både som sjølvstendige hytter, og som ein del av vest-aust ruta «Frå hav til bre». Denne ruta startar frå anten Årebrot eller Botnane i vest, og går via Blåbrebu og Gjegnabu til Hyen. Børabu er vårt nyaste tilskudd i hyttefamilien og åpna 2022. Hytta ligg idyllsk til under majestetiske Haukåbøra, og blir drifta saman med SFE som eigar.

Du kan no nytte deg av digital booking på hyttene. Sjå meir informasjon under kvar enkelt hytte.

Velkomne til våre flotte hytter!

Hytteprisar

Her er prisliste for hyttene våre:

                                        Medlem/ ikkje-medlem
Vaksne                            200,-/ 400,-
Ungdom 12-15 år          100,-/ 200,-
Born                                0,-/ 0,- 
Heile Gjegnabu            2 000,-/ 3 000,- 
Heile Kinn                      2 000,-/ 3 000,-
Heile Børabu                 1 000,-/ 1 500,-
Heile Blåbrebu              3 000,-/ 4 000-, 

Dagsbesøk pr. pers       35,-/ 80,- 
Dagsbesøk pr. fam        65,-/  80,-


*Du betalar for dagsbesøk når du nyttar gass, ved, do,  

båt/kano eller andre fasilitetar på/ved hytta. 

*Ved skuleklassar eller andre grupper,  
ta kontakt for pristilbod på epost

Betalingsinformasjon

Bruk gjerne vår digitale booking via hyttebooking.dnt.no. Dersom du ikkje har betaling gjennom hyttebooking kan du betale med vipps eller til kontonummer. 

Skriv deg inn i hytteprotokollen med namn og nummer.

Vipps: 554905
Kontonummer:
3775.65.53268

SWIFT:
SOFJNO22
IBAN: NO8237756553268


Hugs å skrive kva betalinga gjeld for.

Avbestilling

Vi følger DNT Sentralt sine avbestillingsvilkår. 

Avbestilling skjer på nett eller til den foreininga som eig hytta. Ved avbestilling gjevast full refusjon inntil 5 dagar før ankomstdag, mindre enn 5 dagar før ankomst gir ingen rett til refusjon. 

Lenke for avbestilling innan fristen.

Dersom du ynskjer avbestille seinare enn 5 dagar før ankomst og meinar du har sakleg grunn kan du ta kontakt med oss. Vi utøver skjønn og har m.a. moglegheit for å finne ny dato. 

Flora turlag sine hytter

Se også

Bli frivillig i Sogn og Fjordane
Bli frivillig i Sogn og Fjordane
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem