Logo
Til DNT.no forside
turleder veker mot horisonten sammen med turdeltaker. Foto.

Praktisk informasjon om turane

Publisert: 08. oktober 2023
Om DNT

Generelt om turane

Turane er for alle som er i form til å gjennomføre i vanleg turtempo. Deltaking skjer på eige ansvar. Turane varar normalt frå 3 til 6 timar inkludert nistepause ute, så ta med mat og drikke. Påmelding til turane er berre påkrevd der det er informert om dette i turkalenderen. 

Transport og samkøyring

For å unngå meir bilkøyring enn nødvendig tilrår me samkøyring. Dette gjer det óg enklare for dei som ikkje disponerer bil til å bli med.

Mange av turane har fast oppmøteplass. Kontakt turleiar dersom du treng meir informasjon, eller følg med på nettsida til turlaget. 

Førstehjelp og tryggleik

Det skal vere trygt å gå på tur med Sotra Øygarden Turlag. 

Alle turleiarane har gjennomført førstehjelpskurs og har alltid med seg førstehjelpsutstyr på tur. 

Me understreker at alle deltakarar er sjølv ansvarlege for å ivareta eigen tryggleik. Ta gjerne kontakt med turleiar på førehand dersom du er usikker på om turen er eigna for deg. Dersom du har spesielle behov som kan få innverknad på turen må dette meldast til turleiar før turen startar. 

Det er alltid to turleiarar med på våre turar. Førsteturleiar går framst i turfølgjet og andreturleiar går bakerst. Turleiarane kan ikkje ta ansvar for deltakarar som går frå gruppa. Vis omsyn til andre turdeltakarar og hjelp gjerne dei rundt deg dersom det trengs. 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Turer og kurs i BHT
Personaltur til Solrenningen, 12.–13. september 2023.
Turer og kurs i BHT
Turtips på Vestlandet
Grottetur til Telavåg på Sotra, april 2020.
Turtips på Vestlandet