Organisasjonen

Den Norske Turistforening er et forbund av 57 selvstendige medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. Det er DNTs medlemsforeninger som driver hytter, merker stier og arrangerer turer.  DNT sentralt (administrasjon og landsstyre) skal legge til rette for at medlemsforeningene får utført sine oppgaver.

Vedtekter

DNTs vedtekter ble sist revidert og vedtatt 10. juni 2022. Last ned DNTs vedtekter som pdf-dokument.

Årsrapporter

Årsrapporten sammenfatter DNTs viktigste arbeid i året som gikk, og gir et bilde av bredden i våre aktiviteter.

DNTs historie

Den Norske Turistforening ble stiftet 21. januar 1868 av  Thomas Heftye. Her finner du DNTs historie i grove trekk.

Tillitsvalgte

Her finner du oversikt over tillitsvalgte i landsstyret, samt faste utvalg oppnevnt av landsstyret. 

Landsmøte

Landsmøtet er DNTs øverste organ og består av delegater fra DNTs medlemsforeninger over hele landet.

Administrasjon

DNT-administrasjonen består av rundt 40 ansatte som holder til på Youngstorget 1 i Oslo.

Organisasjonskart

Hvordan er DNTs organisasjon bygget opp? Her ser du strukturen for DNT-familien (pdf).