Varslingsrutiner i DNT

DNT ønsker å legge til rette for en organisasjonskultur som er preget av åpenhet og hvor kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses.

Hovedregelen er at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling.

Hva bør det varsles om?

 • Forhold som utgjør fare for liv og helse
 • Brudd på generell norsk lovgiving
 • Mobbing, trakassering og diskriminering
 • Økonomiske misligheter
 • Brudd på DNTs verdigrunnlag eller DNTs vedtekter
 • Andre kritikkverdige forhold

Hvem bør det varsles til?

 • Nærmeste leder eller nærmeste ansvarshavende (f.eks. turleder, hyttebestyrer eller daglig leder)
 • Til overordnedes leder
 • Til verneombud (kun for ansatte)
 • Til leder i styret
 • Varselet bør beskrive grunnlaget for observasjon eller bekymring og være så konkret som mulig.

Hvordan håndteres varsler i DNT:

 • Den som varsler skal beskyttes mot gjengjeldelse
 • Alle varsler skal tas alvorlig
 • Mottaker av et varsel skal sørge for en forsvarlig behandling av saken
 • Varslingssaker skal behandles fortrolig.
 • Den som har varslet skal få bekreftelse på at et varsel er mottatt, og få informasjon om utfallet av saken

Detaljert varslingsrutine

DNT har en mer detaljert varslingsrutine utover det som er beskrevet over på denne siden. Den finner du her som PDF-fil her.

Detaljert varslingsrutine i DNT
Detaljert varslingsrutine i DNT
Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem