Landsmøtet i Trondheim 2023.

Tillitsvalgte i DNT

Her finner du oversikt over tillitsvalgte i landsstyret, og i faste utvalg oppnevnt av landsstyret.

DNTs landsstyre

Landsstyret leder virksomheten til DNT sentralt. Landsstyret jobber med å videreutvikle DNT, å fremskaffe ressurser/vedta budsjett for en ansvarlig drift og de har ansvar for en overordnet organisering av virksomheten.

Landsstyret rapporterer til DNTs landsmøte og skal sikre at virksomheten drives forsvarlig. Det er 12 representanter i landsstyret, der ti er valgt på landsmøtet, én er fra DNT ung og én fra de ansatte i DNTs administrasjon.

Siste uken av NRKs sommersending i 2018 gikk gjennom Indre Troms via både Sverige og Finland. Bildet er fra turen mot Goldahytta.

Per Hanasand (landsstyrets leder)
Stavanger Turistforening
Telefon: 913 20 044
E-post: per.hanasand@dnt.no  

John Lauring Pedersen (nestleder)
DNT Oslo og Omegn
Telefon: 917 33 359
E-post: john@opinion.no

Benedicte Sivertsen
DNT ungs representant
Telefon: 413 41 949
E-post: benedicte.sivertsen@dnt.no

Magnar Bratlien
DNT Gudbrandsdalen
Telefon: 950 11 395  
E-post: mbratlien9@gmail.com

Siri Hatlen
DNT Oslo og Omegn
Telefon:  917 44 863
E-post: siri.hatlen@gmail.com

Berit Reppen Lorentzen
Bergen og Hordaland Turlag
Telefon: 958 47 455
E-post: berit.lorentzen@dnt.no

Lillian Fjerdingen
Trondhjems Turistforening
Telefon: 905 48 608
E-post: Lillian Fjerdingen
Trondhjems Turistforening
Mob: 905 48 608
E-post: lillian.fjerdingen@hotmail.com

Ragna Renna
Vesterålen Turlag
Telefon: 909 50 558
E-post: Ragna.renna@gmail.com

​​​​​​​Paul Christian Rieber
Bergen og Hordaland Turlag
Telefon: 950 21 994
E-post: paul.chr.rieber@gcrieber.com

Trygve Lyshagen Tømmerås
Voss Utferdslag
Telefon: 904 04 560
E-post: trygve.lyshagen.tommeras@vlfk.no

Jan Willy Føreland
DNT Sør
Telefon: 911 92 312
​​​​​​​E-post: jw@foereland.no

Siri Vaggen Kanedal
Ansattes representant
Telefon: 996 38 481
E-post: siri.vaggen.kanedal@dnt.no

DNTs valgkomitè

Valgkomiteen er ansvarlig for å jobbe for et bredt tilfang av kandidater til DNTs øverste tillitsverv, og for å sørge for at sammensetningen av DNTs landsstyre og domsutvalg er i tråd med organisasjonens vedtekter, formål, visjon, verdier og strategi.

Arne Storhaug (komiteens leder)
Stavanger Turistforening
Telefon: 404 13 919
​​​​​​​E-post: arne@sissportssenter.no

Karoline Teien Blystad 
DNT Oslo og Omegn
E-post: karolineteienblystad@gmail.com

​​​​​​​Ragnhild Narum
Hamar og Hedmarken Turistforening Turistforening
Telefon: 943 24 611
​​​​​​​E-post: ragnhild.narum@dnt.no

DNTs domsutvalg

Domsutvalget behandler tvister mellom DNT sentralt og en medlemsforening i henhold til medlemskapsavtalen punkt 7. Videre behandler domsutvalget sak om ugyldighet i henhold til § 17 samt andre tvister som landsstyret finner at domsutvalget bør avgjøre.

Erik Bryn Tvedt
Sandefjord Turistforening

Per Qvale
Haugesund Turistforening

Eli Marie Smedsrud
DNT Oslo og Omegn

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem