Landsmøtet i Lofoten 2019.

Landsmøtet og møteplasser

Landsmøtet er DNTs øverste organ og består av delegater fra DNTs medlemsforeninger over hele landet. Landsmøtet avholdes annethvert år.

Hva er landsmøtet i DNT?

Landsmøtet er DNTs øverste organ, og skal behandle følgende saker i henhold til DNTs vedtekter

  • Landsstyrets årsberetning  
  • Årsregnskap for DNT sentralt  
  • Viktige økonomiske budsjettforutsetninger
  • Forslag som er fremmet av landsstyret eller av en medlemsforening  
  • Valg til landsstyret, valgkomiteen og domsutvalget  
  • Valg av revisor  

Landsmøtet er DNTs øverste organ, hvor medlemsforeningene samles for å fatte beslutninger for organisasjonen. Landsmøte har en formell dagsorden som ledes av to dirigenter (ordstyrere).  I tillegg til det formelle, gir også landsmøte faglig påfyll, mulighet for sosialt samvær og anledning til å bygge nettverk med tillitsvalgte fra andre medlemsforeninger.  

Neste landsmøte i DNT

Det neste landsmøtet i i DNT holdes i Stavanger i 2025.

Det vil bli opprettet egne sider med all praktisk informasjon om landsmøtet, program og sakspapirer. Den blir tilgjengelig her. 

Saker som behandles på landsmøtet

Den formelle sakslisten for landsmøte utformes i henhold til DNTs vedtekter. 

I tillegg har alle medlemsforeninger har mulighet til å sende inn forslag til saker som skal behandles på landsmøte. Landsstyret behandler de innkomne forslagene og legger disse frem for landsmøte med landsstyrets innstilling til sakene. Landsstyret kan også fremme egne forslag til saker på agendaen på landsmøte. Landsmøtets endelige agenda fastsettes derfor på bakgrunn av de vedtektsfestede sakene som skal behandles og de forslag som organisasjonen melder. Frist for å sende inn forslag til saker på landsmøte har de siste årene vært i slutten av mars.

Sakene på landsmøte behandles i henhold til Forretningsorden for DNTs landsmøte (vedtatt på landsmøte 2017). Forretningsorden definerer hvem som har tale- og forslagsrett og regulerer  gjennomføring av diskusjon og avstemning på landsmøte.  


Sakspapirer

Sakspapirene til landsmøte tilgjengeliggjøres senest 4 uker før. Sakspapirene tilgjengeliggjøres elektronisk av hensyn til miljø.


​​​​​​​Stemmerett på landsmøtet  

På landsmøtet deltar både delegater, ansatte og gjester. Medlemsforeninger har stemmerett med 1 stemme for hver påbegynt 500 medlemmer til 5000 medlemmer og deretter 1 stemme for hver påbegynt 1000 medlemmer. Alle medlemsforeninger skal møte på landsmøtet eller la seg representere ved fullmakt. En forening kan møte med skriftlig fullmakt fra inntil 2 andre foreninger. Ved avstemming avgis stemmene samlet fra hver enkelt medlemsforening.  

Andre møteplasser i DNT

Utover landsmøtene som avholdes annethvert år, finnes mange ulike nasjonale og regionale møterplasser i DNT. Dette er alt fra store samlinger som DNT arrangerer alene eller med eksterne samarbeidspartnere, til mer uformelle samlinger for ansatte, tillitsvalgte og frivillige. DNt ung har også egne møteplasser. Under er noen eksempler. 

Vinterforum i DNT, er en felles møteplass for alle ansatte i hele organisasjonen. Tillitsvalgte er også velkommen. Dette er møteplassen der vi kan samhandle og lære av hverandre, gi og fylle på. Dermed blir dette en viktig møteplass for læring, erfaringsutveksling og årlig treffpunkt. DNTs vinterforum arrangeres hvert år i starten av februar.

Ledersamling i DNT, er en felles møteplass for styreledere, landsstyret, daglige ledere og ledergruppen i DNT sentralt. I fellesskap utgjør vi ledelsen i DNT og er viktige premissleverandører og kulturbyggere i organisasjonen. Ledersamlingen blir med dette en av DNT strategiske møteplasser. DNTs ledersamling arrangeres hvert år i slutten av oktober.

De årene det ikke arrangeres landsmøte vil DNTs sentrale administrasjon tilby kompetansehevende fagpakker lokalt i regionene eller i foreningene. Tilbudet er åpent for alle foreninger som ønsker å heve sin kompetanse innen et gitt tema/område.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
Tillitsvalgte i DNT
Siste uken av NRKs sommersending i 2018 gikk gjennom Indre Troms via både Sverige og Finland. Bildet er fra turen mot Goldahytta.
Tillitsvalgte i DNT
Viktige dokumenter og strategier
Bilder frå kveldstur til Roset på Voss, august 2022. Solnedgang, rød T, illustrasjonsbilde.
Viktige dokumenter og strategier