Logo
Til DNT.no forside
Bilder tatt ved Jøldalshytta i Trollheimen.

Strategier og dokumenter

Her finnes et utvalg strategidokumenter, årsrapporter, organisasjonskart med mer.

Foreningens formål har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.

DNTs byggverk

Kjernevirksomheten vår er hytter og ruter, aktiviteter og arbeid med natur, kulturarv og miljø. Virkemidlene som må brukes for å lykkes; organisasjon, kommunikasjon, økonomi og digitalisering, utgjør grunmuren. Modellen under viser at DNTs verdier og formålsparagraf er fundamentet for vår virksomhet.

"DNT-hytta" viser hvordan DNTs verdier og formålsparagraf er fundamentet for all vår virksomhet.

 

Lykkes vi med å nå målene innen kjernevirksomhet og virkemidler, lykkes vi også med vår overordnete visjon: "Naturopplevelser for livet".

DNTs verdier  

"STIEN" skal gjenspeiles i foreningens tilbud. Våre verdier er:

Spennende: DNT skal by på utfordrende og spennende opplevelser for alle.
Troverdig: Trygghet og kvalitet skal stå i fokus i hele organisasjonen.
Inkluderende: DNT skal ha et turtilbud der alle føler seg velkomne, også de som ikke kjenner oss fra før.
Enkelt: Vi vil bidra til å la folk oppleve gleden ved det enkle friluftslivet.
Naturvennlig: DNTs virksomhet med aktiviteter, hytter og ruter skal være naturvennlig.

Strategi

DNTs strategi "Et rikt liv med enkle midler" ble vedtatt på DNTs landsmøte 2018.

Strategien gir de viktigste strategiske veivalgene for foreningen i perioden 2019 til 2023. Strategien står sterkt forankret i DNTs formålsparagraf, visjon og verdier, som definerer hvem foreningen er og gjør oss til en viktig samfunnsaktør. Som Norges største friluftsorganisasjon med rundt 550 hytter og 22 000 kilometer merkete stier har DNT en unik posisjon. Vi skaper naturopplevelser for livet og tar vare på den norske friluftstradisjonen i fjellet, i skogen, langs kysten, i tettsteder og i byen.

Målet med strategien er at den skal samle vår mangfoldige forening. Dokumentet beskriver helt konkrete mål og tiltak som skal bidra til at vi når vår overordnete visjon.

En rød tråd i strategien er bærekraft. Bærekraftige veivalg handler om å ta vare på de grunnleggende behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge for framtidige generasjoner. I DNT og i strategien bruker vi begrepet for tre områder: natur og miljø, økonomi og menneskene i organisasjonen. Å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv er det viktigste DNT bidrar med i et lavutslippssamfunn. 

Andre relevante dokumenter

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem