Til DNTs samfunnsansvar
Dugnad og arbeidspraksis på Fjøløy turisthytte. John Magusi jobber med å rive taket på hytta.
Fottur

Folkehelse og inkludering

I DNT jobber vi for å senke terskelen for flere kan delta i vårt aktivitetstilbud, og vi har flere prosjekter som skal inspirere til deltakelse i friluftsliv, samt skaper inkluderende arenaer for personer som ikke er godt kjent med vårt tilbud fra før.

Slik jobber vi:

Inkludering og mangfold
Bærekraft
Publisert: 28. juni 2023

Inkludering og mangfold

Bærekraft for DNT handler også om sosial rettferdighet. Vi jobber for at alle kan ta del i friluftslivet, uavhengig av bakgrunn og ressurser. Målet er at tilbudet vårt skal være inkludere for alle alders- og samfunnsgrupper, og vi skal styrke frivilligheten, også slik at den gjenspeiler mangfoldet i samfunnet. Her er noe av det vi har gjort.

Bynært friluftsliv

To seniorer på tur med DNT.
Vi ønsker å rekruttere nye friluftsfolk i og rundt byene våre.

Bynært friluftsliv er en satsning på å opprette friluftsaktiviteter og frivillighet i de 4 største byene i Norge, spesielt i bydeler hvor det er en stor andel som ikke er kjent med friluftsliv fra før. En del av prosjektet jobber med å skape friluftslivsarenaer og stinetterverk i tett tilknytning til byene samt et variert aktivitetstilbud i bynære strøk.

Aktiv i 100

To glade seniorer på tur.
Aktiv i 100 gir ekstra mening i hverdagen til mange.

I samarbeid med Røde Kors ønsker DNT med prosjektet Aktiv i 100 å skape et bredere friluftslivstilbud – og derigjennom økt livs – til seniorer i hele landet. Aktiv i 100 er et tilbud om nærturgrupper som går minst en gang i uken på dagtid. Det finnes i dag over 130 grupper i hele landet som skaper trivsel, fellesskap og gir flotte naturopplevelser for seniorer som ønsker å gå på tur med andre.

Les mer: Aktiv i 100

Barnas Turlag

To glade jenter i røde T-vester.
Gjennom gode naturopplevelser, et enkelt friluftsliv og spennende aktiviteter vil vi tilrettelegge for at flere barn blir glade i naturen.

Barnas Turlag er et tilbud for hele familien og spesielt barn mellom 0-12 år. I Barnas Turlag arrangeres det turer og aktiviteter som hele familien kan delta på, og vi gjør det lett tilgjengelig for alle barn å være med. I tillegg sover barn som er medlem i Barnas Turlag gratis på selvbetjente og ubetjente DNT hytter.

Les mer: Barnas Turlag

Nøkkelen til inkludering

Mann drar mann i tralle. Ler. Foto
Friluftsliv er en nøkkel til inkludering i det norske samfunnet.

Nøkkelen til inkludering er et prosjekt der medlemsforeninger jobber målrettet for å inkludere flere med flerkulturell bakgrunn inn organisasjonen. Dette har man blant annet gjort ved å skape aktiviteter i nærnatur, gi grunnleggende innføring i friluftslivet, utdanne turledere og frivillige med flerkulturell bakgrunn og skape sosiale felleskap som alt sammen er med på å åpne dører for å få flere inn i friluftslivet.

Ferskingkurs

Mann viser mann hvordan man bruker kompass. Foto.
Ferskingkurs gjør flere trygge i naturen.

Ferskingkurs er kurs som gir grunnleggende ferdigheter i friluftsliv. Ønsket er å gi flere trygghet, selvtillit og inspirasjon til å komme seg ut i naturen på dagsturer og overnattingsturer. Hensikten med kursene er å øke andel av befolkningen som deltar i det organiserte og uorganiserte friluftslivet, ved å bidra med grunnleggende kunnskap i friluftsliv til grupper som har lite eller ingen erfaring med friluftsliv fra før.

Les mer: Ferskingkurs

DNT Tilrettelagt

På tur med rullestol i natur.
DNT tilrettelagt tilbyr mange ulike typer turer og aktiviteter.

DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det blir arrangert turer og aktiviteter og vi jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige.

Les mer: Tilrettelagt tur

Kom deg ut-dagen

Far og datter med ansiktsmaling på Kom deg ut-dagen i Stavanger. Foto.
Kom deg ut-dagen arrangeres den første helgen i februar og september hvert år.

Kom deg ut-dagen er DNTs nasjonale turdag. Denne dagen ønsker vi å gi en smakebit av friluftslivet, forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak. Tilbudene er gratis, eller har priser som er kraftig subsidiert. Turledere og aktivitetsledere er med på alle arrangementene og det ordnes med bål og grilling og buss hvis det er nødvendig. Dette er en dag der alle er velkomne, og man ser et stort mangfold av mennesker som deltar på Kom deg ut-dagen.

Les mer: Kom deg ut-dagen

Bilder tatt på Vinjerock 2022.

DNT tilrettlagt

DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det blir arrangert turer og aktiviteter og vi jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige.

Les videre

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem