Inkludering i dnt

Foto: Marius Dalseg Sætre

I DNT jobber vi for å senke terskelen for flere kan delta i vårt aktivitetstilbud, og vi har flere prosjekter som skal inspirere til deltakelse i friluftsliv, samt skaper inkluderende arenaer for personer som ikke er godt kjent med vårt tilbud fra før.

I naturen er alle velkommen!

Bynært friluftsliv

Bynært friluftsliv er en satsning på å opprette friluftsaktiviteter og frivillighet i de 4 største byene i Norge, spesielt i bydeler hvor det er en stor andel som ikke er kjent med friluftsliv fra før. En del av prosjektet jobber med å skape friluftslivsarenaer og stinetterverk i tett tilknytning til byene samt et variert aktivitetstilbud i bynære strøk.


DNT Tilrettelagt

DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med funksjonsnedsettelse. Det blir arrangert turer og aktiviteter og vi jobber for at flere av våre hytter skal være mer tilgjengelige.

Aktiv i 100 

I samarbeid med Røde Kors ønsker DNT med prosjektet Aktiv i 100 å skape et bredere friluftslivstilbud – og derigjennom økt livs – til seniorer i hele landet. Aktiv i 100 er et tilbud om nærturgrupper som går minst en gang i uken på dagtid. Det finnes i dag over 130 grupper i hele landet som skaper trivsel, fellesskap og gir flotte naturopplevelser for seniorer som ønsker å gå på tur med andre.

Barnas Turlag

Barnas Turlag er et tilbud for hele familien og spesielt barn mellom 0-12 år. I Barnas Turlag arrangeres det turer og aktiviteter som hele familien kan delta på, og vi gjør det lett tilgjengelig for alle barn å være med. I tillegg sover barn som er medlem i Barnas Turlag gratis på selvbetjente og ubetjente DNT hytter.

Nøkkelen til inkludering

Nøkkelen til inkludering er et prosjekt der medlemsforeninger jobber målrettet for å inkludere flere med flerkulturell bakgrunn inn organisasjonen. Dette har man blant andet gjort ved å skape aktiviteter i nærnatur, gi grunnleggende innføring i friluftslivet, utdanne turledere og frivillige med flerkulturell bakgrunn og skape sosiale felleskap som alt sammen er med på å åpne dører for å få flere inn i friluftslivet.

Ferskingkurs

Ferskingkurs er kurs som gir grunnleggende ferdigheter i friluftsliv. Ønsket er å gi flere trygghet, selvtillit og inspirasjon til å komme seg ut i naturen på dagsturer og overnattingsturer. Hensikten med kursene er å øke andel av befolkningen som deltar i det organiserte og uorganiserte friluftslivet, ved å bidra med grunnleggende kunnskap i friluftsliv til grupper som har lite eller ingen erfaring med friluftsliv fra før.

Kom deg ut-dagen 

Kom deg ut-dagen er DNTs nasjonale turdag. Denne dagen ønsker vi å gi en smakebit av friluftslivet, forhåpentligvis en smakebit som gir mersmak. Tilbudene er gratis, eller har priser som er kraftig subsidiert. Turledere og aktivitetsledere er med på alle arrangementene og det ordnes med bål og grilling og buss hvis det er nødvendig. Dette er en dag der alle er velkomne, og man ser et stort mangfold av mennesker som deltar på kom deg ut-dagen.

Slik blir alle med - erfaringer fra inkluderingsarbeidet i DNT

Les heftet her (PDF)


Annonse