Hytter for alle

DNT ønsker at alle skal føle seg velkommen på våre hytter. Standard og beliggenhet gjør at den fysiske tilgjengeligheten varierer. Da er det ekstra viktig å vise riktig informasjon. I 2021 startet vi prosjektet "Hytter for alle"* med mål om akkurat dette - pålitelig informasjon om hyttenes tilgjengelighet publisert på UT.no. Prosjektet har søkelys på god informasjon om tilgjengelighet til mulige hyttebrukere samt veiledende materiale for DNTs lokalforeninger og hyttevertskap. 

For deg som vil besøke hyttene våre 

Frem til 2021 har DNT brukt rullestolsymbol for å signalisere at det har blitt gjort tiltak for å legge til rette for bevegelseshemmede. Utover det har informasjonen vært svært varierende og mangelfull. Nå er rullestolsymbolet erstattet med flere konkrete valgmuligheter knyttet til tilgjengelighet. Søkekriteriene kan du filtrere på under en egen meny «tilgjengelighet» på UT.no sin Utforskerside for hytter. For de hyttene som er blitt kartlagt ligger det også en utfyllende tekstbeskrivelse og flere bilder på den enkelte hyttens side på UT.no.

Vi kartlegger stadig flere hytter, så utvalget vil øke betydelig i løpet av 2022 og fremover.

Vi understreker at hele vårt tilbud er åpent for de som ønsker å trosse hindringer og vanskeligheter. Vi er gode på ad hoc-løsninger, og har høy respekt for de som gir seg i kast med utfordringer på tross av funksjonsnedsettelse!  

Noen tips til deg som vil dra på hyttetur: 

  • De fleste DNT hytter var bygd for en god stund siden og selv der det er blitt gjort tiltak for å tilrettelegge kan man treffe mangler i forhold til dagens standard for tilgjengelige bygg. 

  • For å vite mer om tilgjengelighet på den enkelte hytta, les informasjonen om hytta på UT.no. Dersom du fortsatt har spørsmål, ta kontakt med hytta (betjente) eller foreningen som eier hytta (selv- og ubetjente). Enkelte hytter kan tilby frakt av bagasje inn til hytta for personer med behov for dette. Hør med bestyrer i forveien, slik at det kan kombineres med annen nyttetransport. 

  • Har du tips til forbedringer, er vi takknemlig for innspill (send til hytterforalle@dnt.no ). Ta gjerne en prat med hyttebestyrer dersom det er betjent hytte. 


For deg som jobber med hyttedrift

Her finner du verktøy til arbeidet med tilgjengelighet på DNT hytter.  Det anbefales å bruke veilederen sammen med kartleggingsskjemaet for best mulig resultat. 

Tilgjengelighetsveilederen

Med Tilgjengelighetsveilederen ønsker vi å gi lokalforeninger og –turlag informasjon og inspirasjon til å jobbe for mest mulig tilgjengelige hytter for flest mulig, herunder mennesker med funksjonsnedsettelse. Her finner du tips og råd om prosesser, det praktiske, ressurser og lovverk.

Kartleggingsskjema

Hytter for alle kartleggingsskjemaet brukes for å registrere tilgjengelighet på en hytte, som grunnlag for informasjon på UT.no og for å planlegge forbedringstiltak. 

Kontaktperson:

Rådgiver DNT tilrettelagt Helen Adamson
helen.adamson@dnt.no, 5184 0219