Logo
Til DNT.no forside

Stenfjellhytta værstasjon

Publisert: 05. juli 2023
Artikkel

Værstasjonen
Ofte er det store vær- og temperaturforskjeller mellom lavlandet og Hedmarksvidda. Vinterstid er temperaturforskjeller på 15 grader ikke uvanlig. I perioder er det ofte sol i høyden og tåke i lavlandet, eller motsatt. 

Derfor ønsker HHT å gi oppdatert værinformasjon og inspirere flere til å legge turen til Vangsåsen og Hedmarksvidda.

Værstasjonen ble opprettet i 2002 og består nå av to kameraer og en automatisk værstasjon (Davis Vantage Pro plus). Den ligger 745 meter over havet  (til sammenlikning er Mjøsa 123 m.o.h.) 

Værstasjonen med kamera innfelt oppe til høyre.
Værstasjonen med kamera innfelt oppe til høyre. Foto: Ivar Helleberg.

 

Kamera 1


Kamera 1 viser utsikten mot nordvest, med Stenfjellhytta og lysløypa i forgrunnen. I horisonten til venstre på bildet finnes fjell i Gausdal og Jotunheimen. På klare dager er Nautgardstind og Glittertind synlig på en avstand av hhv. 150 og 162 km, men en skal være kjent og se godt etter for å klare å skille de ut på bildet. Natrudstilen ved Sjusjøen i Ringsaker finnes over hytta til venstre, lysene er godt synlig på mørke kvelder.

"Sommerferie"
Dette kameraet er svært utsatt i tordenvær og kobles derfor ut sommerstid. Driftstid vil normalt være  fra primo september til primo mai. 

Kamera 2

Kamera 2 (nytt i juni 2017) er plassert på hytteveggen og viser utsikten mot sør-sørvest.

Helt til venstre skimtes Mjøsa med Skreia og Skreifjella i bakgrunnen. 
Rett til venstre for midten sees Mjøsa mellom Nes / Helgøya og Kapp. 
Høsbjørkampen og Bangsberget er helt til høyre, over disse vises de høyestliggende delene av Gjøvik, bakenfor er fjellområder mellom Begnadalen og Hallingdal og lengst bort Norefjell, dit er det 120 km.  
(Hamar er gjemt bak Vangsåsen, i retning den høyeste grana til venstre).

Om målingene
Værdata og bilder publiseres to ganger i timen hele døgnet, 5 minutter over hel og halv time. Bildene på forsida oppdateres bare på dagtid. 

Hva værstasjonens målinger av vindstyrke betyr finner du mer om i Meteorologisk Institutts informasjon om vindens virkninger og om vindavkjøling. Se også informasjon om lufttrykk. Vær oppmerksom på at under ugunstige værforhold vinterstid kan vindmåleren bli nedgrodd av snø eller rim og vise for lite eller stoppe helt. Hvis målt retning er uendret over lengre tid kan det bety at retningsgiveren er fastfrosset. Vind måles ca. 3,5 m over bakken (vinterstid reduseres dette tilsvarende snødybden), det vil si omtrent på det nivået turgåere/skiløpere befinner seg. Til sammenlikning måler meteorologene vinden 10 m over bakken, der er vindhastigheten normalt noe høyere. 

Nedbørmåleren måler både regn og snø, men målingen av nedbør som snø kan bli feil når det blåser, fordi måleren ikke er skjermet. Særlig har lett snø en tendens til å blåse "forbi" måleren.

Værstasjonen måler solenergi (solstråling) i watt per kvadratmeter (W/m2)  og UV-stråling. Utenfor atmosfæren er solenergien målt til ca. 1366 W/m2. På en god midtsommerdag på Stenfjellet kan målingene komme opp mot 7 - 800 W/m2, mens på en soldag midtvinters vil målt stråling ligge godt under 100 W/m2. Her kan du lese mer om sol, UV-stråling og helse.

NYLIGE MÅLINGER VED STENFJELLHYTTA

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem