Logo
Til DNT.no forside

Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøte i Lillestrøm og Rælingen turlag avholdes 14. mars kl 18.00 på Fjerdingby trivselssenter i Rælingen.

Publisert: 01. februar 2024
Skrevet av: Emma Gustafsson
Artikkel

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent og tellekorps
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Eventuelle forslag til endring av vedtektene
6. Eventuelle andre saker som er fremmet av medlemmer eller styret
7. Valg av leder og styremedlemmer
8. Valg av valgkomité etter forslag fra styret
 

Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet. Disse sendes til lillestrom.raelingen.turlag@dnt.no

 Saker som ikke er ført opp på sakslisten kan ikke realitetsbehandles på årsmøtet. Vedtak blir gjort med vanlig flertall.

Stemmerett har medlemmer over 15 år når de har vært innmeldt fire uker før årsmøtet blir holdt og har betalt sin årskontingent.  Det kan ikke stemmes ved fullmakt.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Se aktivitetskalender
Dølerud, Østmarka
Se aktivitetskalender
Finn deg en hytte i Oslomarka
Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka.  Røyrivannskoia og Stallen i Østmarka. Kan nås med kano fra Losby.
Finn deg en hytte i Oslomarka