Årsrapporter

Den Norske Turistforening utarbeider hvert år en årsrapport som sammenfatter DNTs viktigste arbeid i året som gikk, og gir et bilde av bredden i våre aktiviteter.

Årsrapport for 2020

Årsrapport for 2019

Årsrapport for 2018

Årsrapport for 2017

Årsrapport for 2016 (3MB/.pdf)

Årsrapport for 2015 (3MB /.pdf)

Årsrapport for 2014 (3 MB/.pdf)

Årsrapport for 2013 (3 MB/.pdf)

Årsrapport for 2012 (4 MB/.pdf)

Årsrapport for 2011 (6 MB/.pdf) (English version)

Årsrapport for 2010 (3.5 MB/.pdf) (English version)

Årsrapport for 2009 (4 MB/.pdf)

Årsrapport for 2008 (3.6 MB/.pdf)

Årsrapport for 2007 (4 MB/.pdf)

Årsrapport for 2006 (2 MB/.pdf)

Årsmelding for 2005 (417 kB/.doc)

Årsmelding for 2004 (2 672 kB/.doc)

Årsmelding for 2003 (408 kB/.doc)

Årsmelding for 2002 (221 kB/.doc)

Årsmelding for 2001 (14 258 kB/.doc)

Årsmelding for 2000 (1 876 kB/.doc)

Annonse