Logo
Til DNT.no forside
Tilbake til Anbefalte turer
Grensevarde Rr252, sør for Paurohytta, Påvei fra Røysvatnhytta til Paurohytta Nordlandsruta.
Fottur

Nordlandsruta

Nordlandsruta er en 650 km lang merket tursti som går i grensetraktene mellom Norge og Sverige gjennom Nordland. Den er delt i 43 etapper med overnattingsmuligheter mellom hver etappe. Nordlandsruta har en rekke innfallsporter som gjør at man kan gå en eller flere etapper av gangen. Ruta går gjennom tre nasjonalparker, Laponia verdensarvområde, sju reinbeitedistrikt,seks samebyer og gjennom en rekke naturreservat. 

Nordlandsruta ble etablert i årene 1988 - 1992. På norsk side drives ruta i samabeid mellom 8 turistforeninger/turlag. 26 av hyttene på norsk side er DNT-hytter, mens 9 drives av private.  Svensk del av ruta drives av Nordbotten len. Tre av hyttene i Sverige drives av Svenska turistfõreningen og fire av byene selv. 

Kart over Nordlandsruta i god oppløsning kan du laste ned her: Kart Nordlandsruta.pdf

Oversikt over alle innfallsportene til Nordlandsrutas etapper finner du her: Innfallsporter Nordlandsruta.pdf

Registrer hyttebesøket på SjekkUT

Her finner du alle hyttene langs Nordlandsruta og kan registrere ditt besøk.

Se hyttelista på UT.no
Se hyttelista på UT.no

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem
Nordlandsruta fra Sør til Nord
Nordlandsruta fra Sør til Nord
Nordlandsruta fra Nord til Sør
Nordlandsruta fra Nord til Sør