Logo
Til DNT.no forside

Skyttelbuss til Snøheim

Ordningen med forhåndsbooking av plass på skyttelbussen inn til Snøheim videreføres i 2024. Når du bestiller opphold på Snøheim, må du huske å bestille plass på bussen også.

Publisert: 22. august 2023
DNTs tilbud

Forhåndsbestilling

Alle må forhåndsbestille plass på bussen. Vi gjør oppmerksom på at selv med bekreftet billett kan det bli ventetid. Ved fulle avganger anbefales det å undersøke om det er plass på andre avganger. På dager med mange besøkende blir det kjørt ekstraavganger, og det må påregnes ekstra ventetid

Bestill plass på skyttelbussen

Priser

 • Billett voksen: 105,- /veg

 • 6-17 år: 50% rabatt

 • Barn under 6: Gratis 

 • Hund: 50,-

Hvis du blir forhindret fra å reise er det viktig at du søker om refusjon av billetten/e. Når du gjør dette, frigjøres plassene slik at andre kan bestille dem.

Refusjon skjer hos Nor-Way søk om refusjon her

Praktisk informasjon

 • Sesongen 2024: Skyttelbussen kjører når Snøheim er åpen - altså fra 28. juni til og med 6. oktober
 • Bussen har fem daglige avganger
 • Bestilling og betaling: Nor-way.no Det må bestilles billett fra Hjerkinnhus, Dovre og ikke fra Hjerkinn, kryss E6.
 • Hund på bussen: Betal kr. 50,- med Vipps på bussen.
 • Sykkel: Det er ikke anledning til å ta med sykkel på bussen. Årsaken er at det ikke er lov å bruke sykkel i nasjonalparken, eller på Snøheimvegen bortsett fra i perioden 1. juni - 15. juli.
 • Parkering: Parkeringsmuligheter ved bussens stoppested på Hjerkinnhus.
 • Parkeringsavgift: 65 kr/dag, betales til Hjerkinnhus/kafeen.
 • Togreisende: Togtider finner du på SJ Nord rutetabell Dovrebanen, billettkjøp gjør du her.

Rutetider

Busstider til Snøheim

Avgang Hageseter

Avgang Hjerkinnhus

Ankomst Snøheim

08:10 / 08:10Am 08:30 / 08:30AM 09:00 / 09:00AM
  09:45 / 09:45AM 10:15 / 10:15AM
  13:00 / 01:00PM 13:30 / 01:30PM
  16:15 / 04:15PM 16:45 / 04:45Pm
  19:00 / 07:00PM 19:30 / 07:30PM

Busstider fra Snøheim

Avgang fra Snøheim

Ankomst Hjerkinnhus

Ankomst Hageseter

09:00 / 09:00AM 09:30 / 09:30AM  
10:15 / 10:15AM 10:45 / 10:45AM  
14:30 / 02:30PM 15:00 / 03:00PM  
17:00 / 05:00PM 17:30 / 05:30PM 17:45 / 05:45PM
19:40 / 07:40PM 20:15 / 08:15PM  

Lurer du på noe mer? 

Villrein- og småviltjegere

Når det gjelder tilgangen til området for villreinjegere, er det bestemt at Skyttelbussregimet skal tilpasses villreinjegerne ved at det er lagt inn to ekstra stopp langs Snøheimvegen under villreinjakta. Det er også bestemt at bussen på siste avgang fra Snøheim kan stoppe og ta med villreinjegere som står langs hele Snøheimvegen:

I villreinjakta, f.o.m. 20. august – t.o.m. 20. september, og i småviltjakta, kan bussen stoppe ved den tidligere avkjøringen til Haukberget og ved Kollbekkbrua (ca. 50 m øst for brua), for å sette av og ta med villreinjegere og småviltjegere. På siste avgang fra Snøheim turisthytte til Hjerkinn om kvelden, kan bussen stoppe og ta med villreinjegere og småviltjegere som står langs hele Snøheimvegen.

Alle jegere skal betale ordinær billettpris på bussen. Jeger med våpen skal ha sluttstykke, forskjeftet eller annen vital del adskilt fra våpen. Sjåføren kontrollerer dette. Våpen oppbevares i kasse i bagasjerommet under transporten.

Mer om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark:

Ytterligere informasjon om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark finner du her.

Spesielle behov

Forflytningshemmede med HC kort og behov for å bruke egen bil kan søke Nasjonalparkforvaltningen, sfinpost@statsforvalteren.no, om tillatelse til å kjøre egen bil inn Snøheim.

NB! Det må bestilles billett fra Hjerkinnhus, Dovre og ikke Hjerkinn, kryss E6.

Det kan bli endringer i rutetider som følge av endrede regler fra myndighetene. Det tas forbehold om endringer av priser.

Større grupper

Grupper på minst 30 stk kan henvende seg til post.hedmark@tronderbilene.no. Øvrige grupper bes bestille via bestillingsløsningen på Nor-Way

Bakgrunnen for skyttelbussordningen

Stortinget besluttet høsten 2017 at Snøheimvegen skal bli liggende og at det er en varig løsning med skyttelbuss på strekningen Hjerkinn-Snøheim. Den samme vegstrekningen er stengt for sivil biltrafikk hvis en ikke har tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Snøheimvegen er vurdert grundig i forbindelse med oppryddingen og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt. Utgangspunktet var at Snøheimvegen skulle tas vekk, noe som resulterte i massiv motstand. Flere initiativ førte til at det i perioden 2009-2013 ble gjennomført et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt i Snøhetta villreinområde, som så på villrein, ferdsel og samfunnsforhold. Et av fokusområdene i prosjektet var Hjerkinn/Snøhetta-området.

Opprinnelig hadde villreinen flere og lange trekk gjennom året for å til enhver tid benytte de beste beitene. Bygging av blant annet veger, jernbane, hytter og vannmagasin har som kjent splittet opp mange av de tidligere sammenhengende beiteområdene til reinen. Villreinen i Snøhetta øst har opprettholdt et rotasjonstrekk rundt Snøhetta som en form for suboptimalt sesongtrekk. Dette fører til at reinen årlig må krysse de to mest brukte ferdselsårene i området – Snøheimvegen og en merka sti gjennom Stroplsjødalen. Flere er bekymret for at dette trekket skal reduseres og i verste fall opphøre som følge av økt ferdsel i området.

I sluttrapporten Horisont Snøhetta, fra forskningsprosjektet, konkluderer forskerne med at den beste kombinerte løsningen for folk og villrein, kan være at det kjøres skyttelbuss langs Snøheimvegen. Dette forutsetter imidlertid at annen ferdsel langs vegen blir holdt på et minimum. Ved å begrense ferdselen langs vegen, vil villreinen få større muligheter til å krysse vegen. Vi oppfordrer derfor flest mulig av de som skal innover til Snøheim/Snøhettaområdet om å ta bussen.

I perioden 2014-2017 foregikk det et oppfølgende forskningsprosjekt i området, for å få et bedre grunnlag for å vurdere effektene på villreinen av et skyttelbussregime. På bakgrunn av oppdatert kunnskapsgrunnlag bestemte Stortinget høsten 2017 at Snøheimvegen skulle bli liggende permanent samt at det skal gå skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim. DNT Oslo og Omegn har påtatt seg ansvaret for den praktiske driften av bussen, og evt. formelle spørsmål om bussdriften kan rettes til info.oslo@dnt.no

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem