Logo
Til DNT.no forside

Snøheims historie

Reinheim turisthytte ble bygd av Den Norske Turistforening (DNT) i 1952 og ble overtatt av Forsvaret i forbindelse med utvikling av Hjerkinn skytefelt i 1958. Hytta skiftet da navn til Snøheim. DNT bygde ny Reinheim selvbetjeningshytte i Stroplasjødalen som erstatning.

Publisert: 22. august 2023
DNTs tilbud

Stortinget vedtok i 1999 å opprette et nytt skytefelt i Åmot kommune, samtidig som Hjerkinn skytefelt skulle nedlegges. Konsekvensen av dette er at Forsvaret ikke lenger har behov for Snøheim.

Snøheim ligger ved foten av Snøhetta og i Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Forsvarsdepartementet la derfor til grunn at Snøheims videre skjebne skulle avgjøres av Miljøverndepartementet.

Etter en samlet vurdering kom Miljøverndepartementet fram til at Snøheim kunne overdras til DNT Oslo og Omegn og i standsette Snøheim til en tradisjonell turisthytte innenfor de rammer som gjelder for Dovrefjell - Sunndalsfjella nasjonalpark. Samtidig ble det i tillegg pålagt diverse føringer for videre bruk av Snøheim.

  • Ved en fremtidig bruk kan Snøheim kun benyttes som turisthytte i sommersesongen og den skal være stengt om vinteren. Dette for å ivareta naturinteressene.
  • Veien fra Hjerkinn til Snøheim skal fjernes, som en del av tilbakeføring av skytefeltet. Veien kan imidlertid benyttes til det transportbehovet som er i en eventuelt om- og nybygging av Snøheim.

Styret i DNT Oslo og Omegn behandlet overtagelse av Snøheim og styret stilte seg positive til at foreningen skulle be om å få overta og rehabilitere Snøheim til turisthytte. 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem