Senja turlag

Velkommen til Senja Turlag

Senja Turlag ble stiftet 14. februar 1992 og er et lokalt turlag tilknyttet Troms Turlag og Den Norske Turistforening. Turområdet vårt spenner seg over deler av eventyrøya i Senja kommune.

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem

Vår medlemsforening

Troms Turlag er en frivillig organisasjon, stiftet i 1907, og er én av 56 medlemsforeninger tilknyttet Den Norske Turistforening (DNT). Turlaget har som formål å fremme et enkelt, aktivt, sikkert og miljøvennlig friluftsliv og å informere om landsdelens natur og muligheter for friluftsliv. Troms Turlag drifter 38 turlagshytter fordelt på 20 hyttetun, og arrangerer ulike kurs og fellesturer.

Troms Turlag
DNT der du er
DNT der du er