Logo
Til DNT.no forside
Til DNT Nedre Glomma
Tur- og Kulturgruppas tur til Krysstjern i Sarpsborg.
Fottur

DNT Nedre Glommas turgrupper

DNT Nedre Glomma tilbyr et bredt aktivitetstilbud gjennom Trillegruppa, Barnas turlag, DNT ung, DNT fjellsport, Seniorgruppa, Sakte madagstur, Spontan hverdagstur, og Tur & kultur. Mange av disse arrangerer ukentlige turer. En del turer og krus arrangeres i samarbeid med naboforeningene i Østfold.

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem