Logo
Til DNT.no forside

Om DNT Sandefjord

DNT Sandefjord tilbyr deg sine tilbud og aktiviteter, og vårt mål er å få folk i alle aldre og livssituasjoner ut på tur og i aktivitet. Ved siden av kontor-, tursenter - og hytter, drifter og vedlikeholder foreningen 260 km med stier. Foreningen gjennomfører mer enn 200 turarrangementer årlig.

DNT Sandefjord

drifter Svinessaga Friluftsenter, leier ut hyttene Heisetra og Slirabu.

Foreningens formål er å legge tilrette for et allsidig, naturvennlig friluftsliv for alle aldersgrupper og personer med funksjonsnedsettelse i Sandefjord. Oppgaver skal være:

  • rydding og merking av stier og løyper, samt tiltak for framkommelighet.
  • arrangere turer og aktiviteter.
  • utgi kart.
  • drive tursenter for salg av kart og enkle tureffekter.
  • eie og drive hytter og aktivitetssentre innenfor formålet.
  • drive og aktivt informasjonsarbeid gjennom relevante kanaler.
  • arbeide for sikring samt vern av natur og friluftsområder i Sandefjord.
  • samarbeid med andre natur/frilufts-og miljøorganisasjoner.

Tursenter Matrosgata

Åpningstider og kontaktinformasjon for tursentert i Matrosgata 6, Sandefjord 

Onsdag 12-16

Torsdag 10-18

Fredag ​​10-16 

Telefon og epost blir besvart alle ukedager!

Mobil 95 40 50 85 - epost: sandefjord@dnt.no

Ansatte

Kirsten Hegge

Daglig leder 

kirsten.hegge@dnt.no

 

Thore Borg

Prosjektleder 

thore.borg@dnt.no  

 

Ragnar Reinholdt

Vaktmester

ragnarreinholdt@gmail.com

 

Maiken Elise Hegge

Renholder

Styret

Hilde Bostrøm

Styreleder

Hilde.bostrom@dnt.no 

mobil 984 68 643

 

Gunnar Hem 

Nestleder                                                                       

Gunnhem2@online.no 

mobil 901 00 310 

 

Hege Nome  

Sekretær

hege.nome@dnt.no 

mobil 482 92 352

 

Hilde Haugen

Styremedlem

hildehaugen66@hotmail.com

mobil 991 57 757                                                 

               

Torgunn Gjerstad

Styremedlem

torgunn.gjerstad@live.no   

mobil 416 61 651

 

Halvard Bertelsen

Styremedlem

halvbert@gmail.com               

mobil 950 00 195                            

Varamedlemmer:               

Roger Nilsen

Roger.nilsen3@gmail.com

mobil 922 31 632 

 

Ellen Larsen 

ellen.larsen@dnt.no

mobil 950 29 916

 

Anders Haugberg Hemsø

anders.hemsoe@dnt.no

mobil 473 49 531

Komiteledere

Valgkomite

Ragnar Standal 

915 55 560

Ragnar.standal@dnt.no

Løypekomiteen Kodal

Kjartan Tveten Nielsen

481 83 770

kgruni@online.com

Kyststikomiteen Østerøya/Vesterøya

Gunnar Mathiesen 

916 20 971

gunnar.mathiesen@glinvest.no.

Hyttekomiteen Heisetra/Slirabu

Roger Nilsen 

Roger.nilsen3@gmail.com

Småturkomiteen

Bente Gundersen

959 32 788

Bente.r.gundersen@gmail.com

DNT Sandefjord fjellsport

Ragnar Standal

915 55 560

ragnar.standal@dnt.no

Barnas Turlag            

Kirsten Hegge

954 05 085

Kirsten.hegge@dnt.no

DNT Tilrettelagt

Thore Borg

988 54 675

Thore.borg@dnt.no

DNTung

Frøya Fensgård 

472 67 695

froya.fensgaard@gmail.com 

Aktiv i 100

Thore Borg

988 54 675

thore.borg@dnt.no 

Seniorgruppa

Gunnar Hem 

901 00 310

gunnhem2@online.no 

Svinessaga Friluftssenter

Ragnar Standal

915 55 560

Ragnar.standal@dnt.no

Naturvernkontakt

Erik Bryn Tvedt

901 84 535

tvedt@advjat.no

Kalenderkomiteen

Gretha Schreiner

913 63 283

gshcrein@online.no

10 -TOPPSTUREN 

Ivar Langemyhr

900 93 407

langemyhr@hlo.no

Vedtekter for DNT Sandefjord

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig