Om Stord-Fitjar Turlag

Stord-Fitjar Turlag vart stifta 14. mars 1994. Vårt føremål er å stimulera til enkelt, trygt og naturvennleg friluftsliv.

Publisert: 05. mai 2023
Om DNT

Stord-Fitjar Turlag har over 1200 medlemmer og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag og Den Norske Turistforening.

Våre viktigaste oppgåver er å arrangera fellesturar og driva kulturarbeid i fjellet, samt merka, varda og vedlikehalda stiar. Me vil og vera til hjelp for dei som tek ut på tur åleine. Turlaget skal sammarbeida med grunneigarar, lag og organisasjonar som har interesser i same området.  Me ynskjer og å sikre turområder mot tekniske inngrep t.d. motorisert ferdsel og utbygging.

Kontakt oss

E-post: stordfitjar.turlag@dnt.no, tlf: 908 30 688

Styret i Stord-Fitjar Turlag

Leiar:

Tom Knudsen, tomknuds@online.no, tlf. 908 30 688

Nestleiar:

Monica Vik, monicalitlabo@gmail.com, tlf 97986903

Skrivar:

Mette Grov, mette.grov@akersolutions.com, tlf. 454 11 979

Kasserer:

Grethe Brask, kasserer.stordfitjar.turlag@dnt.no, tlf. 918 73 043

Vara:

Unni Gudmundsen, gudmundsenunni@gmail.com, tlf. 915 51 322

Vara:

Gunnar Kobbeltveit, kobgun@norseagroup.com, tlf. 455 19 671 

Natur- og Miljø:

Jan Ove Øen, joeen@online.no, tlf 90143201

Barnas Turlag:

Caroline Wolf, caroline-wolff@outlook.com, tlf 97671156

DNT Ung:

Dagfinn Koppang, dkoppang@gmail.com, tlf 41212205

Turgruppa:

Monica Vik, monicalitlabo@gmail.com, tlf 97986903

Seniorgruppa:

Frank Breistein, frank.breistein@outlook.com, tlf 90555418

Topptrimgruppa:

Laila T. Innvær. laila.thorland.innvaer@akersolutions.com. tlf 92893636

Driftsgruppa:

Gerda Øen, gerdaoen@hotmail.com, tlf 90994156

Dugnadsgruppa:

Frank Breistein, frank.breistein@outlook.com, tlf 90555418

 

Kontaktinfo turgruppene

Seniorgruppa

Frank Breistein, frank.breistein@outlook.com, tlf. 905 55 418

Barnas Turlag

Caroline Wolff, caroline-wolff@outlook.com

Turgruppa

Monica Vik, monicalitlabo@gmail.com, tlf. 979 86 903

ToppTrimgruppa

Laila T. Innvær, laila.thorland.innvaer@akersolutions.com, tlf. 928 93 636

Natur- og Miljø

Jan Ove Øen, joeen@online.no

Dugnadsgruppa

Frank Breistein, frank.breistein@outlook.com, tlf. 905 55 418

DNT Ung

Dagfinn Koppang, dkoppang@gmail.com, tlf. 412 12 205

Driftsgruppa

Gerda Øen, gerdaoen@hotmail.com, tlf. 909 94 156

STIEN er våre verdiar

Spennande – DNT skal by på utfordrande og spennande opplevingar for alle.

Truverdig – Tryggleik og kvalitet skal stå i fokus i heile organisasjonen.

Inkluderande – DNT skal ha eit turtilbod der alle føler seg velkomne, òg dei som ikkje kjenner oss frå før.

Enkelt – Vi vil bidra til å la folk oppleve gleda ved det enkle friluftslivet.

Naturvennleg – DNTs verksemd med aktivitetar, hytter og ruter skal vere naturvennlege.

Her kan du sjå vedtekene til Stord-Fitjar Turlag

Her kan du sjå forslag til nye vedtekter

Her kan du sjå forslag til nye vedtekter for gruppene

Følg oss på Facebook

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Turer og kurs
Skitur Torfinnsheim–Nansenbu-Gråsida–Gjelle, 11.–13. februar 2022.
Turer og kurs
Turtips på Vestlandet
Grottetur til Telavåg på Sotra, april 2020.
Turtips på Vestlandet