Logo
Til DNT.no forside

Vedtekter

VEDTEKTER FOR OS TURLAG

Publisert: 30. juni 2024
Artikkel

1.  Os Turlag er eit lokallag under Bergen Turlag. Formålet til laget er å skipa til turar til hygge og nytte for unge og eldre. både i og utanfor Os bygda.

2.   Medlemmar av Os Turlag er alle som er medlem Norske Turistforening. og som har postadresse Os herad. Berre slike medlemmar har røysterett møte eller andre viktige møte_i Os Turlag.

3.  Styret skal bestå av 5 medlemmar og 3 varamedlemmar som vert valde på årsmøtet som skal vera i januar. Formann vert vald for eit år om gongen. styremedlemmar for to år • slik at to står for eit år og to for neste år.

Varamedlemmar vert valde kvart år. Det skal og veljast 3 medlemmar som valgnemd og revisor kvart år. Styret vel sjølv skrivar og kasserar.

Innkalling til årsmøte skal gjevast med 1q dagars var­ sel.

4.  Styret skal på årsmøtet leggja fram årsmelding og re­ vidert rekneskap. som skal leggjast fram for Bergen Tu lag.

5.  Styret kan gjera vedtak når minst 3 styremedlemmar er til stades.

6.  Endringar av vedtekter krevst 2/3 fleirtal av frammøtte.

7.  Oppløysing av laget krevst 3/4 fleirtal av frammøtte og eiga til laget går då over til Bergen Turlag.

8.  Ekstra årsmøte kan innkallast av styret. eller om det vert kravt av mi st 7 medlemmar.

Vedtatt på årsmøte 13/2-1991.

Med endrigar i punkt 3. formann vert vald for eit år om gongen. vedtatt på årsmøte 9.febr: 1993.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Våre turer og kurs
Tur til Olsnessåta på Osterøy etter fellesmøte 12.–13. november, 2022.
Våre turer og kurs
Medlemsfordeler i Turlaget
Sti mellom Breidablik og Vending, august 2023.
Medlemsfordeler i Turlaget