Logo
Til DNT.no forside
To personer som nyter ein fin haustdag ved Langavatn
Os Turlag

Velkomen til Os Turlag

Os Turlag vart skipa i mars 1987 og er eit lokallag under Bergen og Hordaland Turlag.
Formålet til laget er å arrangere turar til hygge og nytte for unge og eldre, både i og utanfor Osbygda. Vi har eit rikhaldig turprogram med turar fleire gonger i veka

Se også

Våre turer og kurs
Tur til Olsnessåta på Osterøy etter fellesmøte 12.–13. november, 2022.
Våre turer og kurs
Medlemsfordeler i Turlaget
Sti mellom Breidablik og Vending, august 2023.
Medlemsfordeler i Turlaget

Vår medlemsforening

Bergen og Hordaland Turlag er Vestlandets største friluftsorganisasjon med over 31.000 medlemmer. Kvart år arrangeres nærmare 3000 turar og kurs.

Bergen og Hordaland Turlag
DNT der du er
DNT der du er