OPPTUR 

OPPTUR er en nasjonal turdag der 8. klassinger over hele landet blir invitert til en dag med friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser.

Fra Opptur i Telemark
Fra Opptur i Telemark Foto: Richard Sell

OPPTUR er en del av DNTs skolesatsing. DNTs lokale medlemsforeninger i skolens område er arrangør, og dagens mål for de ulike skolene er å gå til en topp eller et utsiktspunkt. Hver skole går en tur på rundt 10 kilometer.

Gjennom et samarbeid mellom de lokale turistforeningene og skolen, får elevene denne dagen en prøvesmak på friluftsliv, uavhengig av tidligere erfaring med fysisk aktivitet. Målet er å få flere ungdommer til å oppleve gleden ved friluftslivet, gjøre turmulighetene i nærmiljøet bedre kjent og skape en morsom dag med fysisk aktivitet for alle.

 Kjappe fakta om OPPTUR

  • OPPTUR er en nasjonal turdag for norske åttendeklassinger, arrangert av Den Norske Turistforenings (DNT) medlemsforeninger.
  • OPPTUR har blitt arrangert hvert år siden 2004.  
  • Over 34.000 ungdommer deltar på OPPTUR, dvs. over halvparten av landets 8. klassinger.
  • Det gjennomføres ca. 120 OPPTUR-arrangementer over hele landet hvert år.
  • Turene er om lag 10 km lange.
  • De lokale medlemsforeningene til DNT tar ansvar for å merke en fin løype til en topp eller et utsiktspunkt i nærmiljøet.
  • DNT stiller med vakter underveis for å sikre at alle kommer trygt frem.
  • Fokus på arrangementet er sosialt samvær, naturopplevelser og fysisk aktivitet.
  • De fleste steder er det ulike konkurranser og aktiviteter både under veis og i målområdet

Deltakelse på OPPTUR er gratis for skolene.

Hvor arrangeres OPPTUR?

Nærmere informasjon om OPPTUR kommer på aktivitetssidene når arrangementene er klare.

Ønsker din skole/klasse å være med på OPPTUR?

Ta kontakt med Kristin Oftedal  i Den Norske Turistforening 
Telefon: 4000 1868
E-post: kristin.oftedal@dnt.no

Eller konktakt din lokale medlemsforening: 
DNT der du bor — Den Norske Turistforening


OPPTUR 2022,

OPPTUR arrangeres onsdag 4. mai 2022.

Annonse