Bærekraftsstrategi og -mål

Gjennom vårt bærekraftsarbeid ønsker vi å forbedre egen drift og gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv. Vi ønsker å gjøre DNT og friluftslivet enda grønnere og mer inkluderende.

Bærekraftstrategi

Gjennom DNTs bærekraftstrategi ønsker vi å forbedre egen drift og gjøre det lettere å ta del i et natur- og klimavennlig friluftsliv. Med tre ambisjoner og 20 mål skal vi jobbe for å gjøre DNT og friluftslivet enda grønnere og mer inkluderende. Strategien skal også inspirere folk til å ta miljøsmarte valg i hverdagen.

Fisker i solnedgang.

Bærekraftrapport

Bærekraftarbeid er langsiktig. For å nå målene vi har satt oss, må vi ha en samlet oversikt over arbeidet og følge utviklingen for å se hva vi er gode på og hva vi må forbedre. Hvert år fram til 2030 vil vi utarbeide en bærekraftrapport. DNTs bærekraftrapport for 2022 er DNTs andre og beskriver status på vei mot målene vi har satt oss. 

Multemyr.

Idébank

Målet med bærekraftsarbeidet vårt er å forbedre egen drift, redusere friluftslivets fotavtrykk og være en god inspirasjonskilde for hele frilufts-Norge. Derfor deler vi åpent våre ideer og erfaringer i en idébank som vi håper kan inspirere til flere grep.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem