Logo
Til DNT.no forside

Hyttas historie

Sandhaug gjennom 100 år.

Publisert: 04. august 2023
Artikkel


Den norske turistforening gjorde tidleg forsøk på å få medlemmer til å gå turer på Hardangervidda.

Inne ved Normannslågen, Hardangerviddas geografiske sentrum, bygget Sylfest Kvammen frå Eidfjord i 1890 en liten hytte med bidrag på kr. 600,00 fra DNT. Foreningen fikk pant i hytta. Den ble kalt Sandhaug etter en jakthytte i nærheten. I1893 kjøpte turistforeningen hytta for kr. 883,00 hvorav en panteobligasjon på kr. 600,00.

I nærheten av hytta har det ligget flere buer fra eldre tid. Den eldste, Holmsbu, en fiskebu som ligger ute på holmen, ble flyttet omkring 1730 og lagt lenger øst, da som veidebu.Et feleger ble reist i området i 1831.

Et sitat frå årsberetningen frå 1986: "To skiløbere som i 1895 for over Hardangervidda saa sig nødsaget til at bane sig veg til hytten.De gav straks underretning om sagen og betalte den gjordte skade". Skiløberne var Roald og Leon Amundsen.

Hytta ble utvidet i 1899 og for betjeningen ble det bygget en egen steinhytte- Ytterligere utvidelser i 1915 og 1924.

Sandhaug var plassert på dårleg grunn. Grunnmuren sviktet og ny tomt ble tatt ut i 1924, vel 1 km. nord for den gamle hytta. Vedtak om nybygg ble gjort i 1926.

Den nye hytta som fekk 48 senger, ble innviet i juli 1929. I 1930 ble navnet endret til Normannslåghytta. Det ble ikke populært og hytta fikk sitt gamle navn tilbake året etter.

Store omrednings- og utvidelsesarbeider ble utført i 1949. Sengetallet øket til 60.

I 1976 utarbeidet arkitekt Henrik Biong nye moderniserings- og utvidelsesplaner. Arbeidene ble satt i gang i 1979 med en krevende vintertransport ledet av bestyreren, Sylfest Sæbø.

De samlede omkostninger var på 6 mill. kroner.

Bestyrere :    

  • Sylfest Kvamme 1893-1898
  • Lars Sylfestsen Sæbø 1899-1903
  • Sylfest Sæbø  1904-1919
  • Nils Høel 1919-1950
  • Lars Høel 1951-1956
  • Lars Sæbø 1956-1958
  • Marit og Sylfest Sæbø 1958-2004
  • Rigmor og Edvar Sæbø 2004-2008
  • Brita Gjerde og Jan Tyssebotn 2008 - 2020
  • Svein Arne Tyssebotn 2021 - 

Fortidsminner:

Omkring sandhaug er mange spor etter jakt og fangst i eldre tider. Dyregraver finnes oppe ved Trondavanutene, 3-400 m sør for pkt.1368 og ca.100m sør for pkt. 1379.

Arkeologiske utgravinger av steinalderfangstanlegg er gjort ved kanalen vest for Nordmannslågen, like ved Holsbu og på tangen vestsiden av Nordmannslågen- vest for Holsbu. Holsbu er en gammel steinbu brukt av fiskere og jegere.

Gamle Sandhaug Tuften etter gamle Sandhaug ligger på en odde sør for Holsbustrykene.

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem