Logo
Til DNT.no forside

Huskeliste for koordinatorer på VeTT-turer i Trondhjems Turistforening

Sikkerhet er viktig for at Veteranan skal kunne gjennomføre trygge turer. Vi har derfor utarbeidet en huskeliste for koordinatorer, samt et risikovurderingsskjema som brukes før hver tur. Risikovurderingsskjema finner du i Sandgata 30, og her kan du bla i huskelisten for koordinatorer.

Publisert: 28. november 2023
Om DNT

Fotograf hovedbilde: Jørgen Sandnes

Planlegge turer

Som koordinator i Veteranan kan du bidra til et godt, sikker og variert turtilbud. Et slikt bidrag starter allerede i planleggingsfasen av turene.

Hvis du har en god idé til tur

 • Hver høst skal neste års turprogram utformes.
 • For å kunne gjennomføre vårt rikholdige turtilbud er vi avhengige av hjelp fra medlemmene.
 • Vi trenger forslag fra medlemmer som ønsker å lede turer:
  • Fotturer
  • Skiturer
  • Sykkelturer
  • Tematurer
  • Kulturturer
  • Trugeturer
  • Overnattingsturer

Hvor skal turene gå?

 • Nærturer i Trondheim omegn, også byturer.
 • Turer på kysten og i fjellet.
 • Medlemmene våre har lokalkunnskap over alt i Trøndelag og andre steder.
 • Dette ønsker vi å utnytte så vi oppnår et rikholdig og variert tilbud som deltakerne setter stor pris på.

Planlegging av turen

 • Lag en tekst med beskrivelse av turen med antall stjerner og når du ønsker at turen din skal gå. Dette danner grunnlag for teksten i turprogrammet.
 • Utgifter dekkes i forbindelse med forberedelser («forhåndsbefaring») av turen din. Km sats: Kr 2,-
 • Når du forhåndsbefarer turen, planlegg hvor du tenker lengre stopp og hovedrast. Vurder også mulige risikomomenter.
 • Assistent bør om mulig være med på forhåndsbefaring for å bli kjent med turløypa.

Turbeskrivelsen

Punkter som må være med i beskrivelsen:

 1. Når skal turen gå?
 2. Turtittel og antall stjerner
 3. Oppmøtested og tidspunkt
 4. Turen ledes av: turleder +assistent
 5. Beskrivelse av turen
Tre personer klemmer rundt et stort tre i skogen.
Douglasgrana i Elsterparken. Foto Magne Krosby

Vanskelighetsgrad for våre turer

* Enkel

Maks lengde 8 km. Krever ingen spesielle ferdigheter. Moderate stigninger og få bløte partier.

** Middels

Normalt opptil 12 km fottur og 15 km ski- og sykkeltur. Passer for middels trente turgåere. Moderate stigninger som kan inneholde enkelte bratte partier og myr. Sykkelturer kan gå på kjerreveg og partier med sti kan forekomme

*** Krevende tur

Opptil 20 km. Passer for erfarne turgåere med god utholdenhet. Tur med en del høydeforskjeller og evt. deler av turen utenfor sti.

Skiturer krever godt utstyr og kan gå i fjellområder.

Sykkelturer krever robuste sykler, maks lengde 30 km. 

**** Meget krevende tur

Normalt lenger enn 20 km og med større høydeforskjeller og i mer ulendt terreng, også toppturer. Vading, luftige partier og klyving kan forekomme. Passer for erfarne, godt trente fjellfolk. 

Skiturer krever godt utstyr og god utholdenhet med til dels bratte stigninger og utforbakker. Skiløyper kan ligge i høyfjellsterreng og er vanligvis upreparerte. 

På sykkelturer er offroadsykler nødvendig, betydelig variasjon i underlag og topografi.

Anstrengelsene er avhengig av vær, vind og føre.

Spesielt for overnattingsturer

 • Kontakt planlagt overnattingssted på et tidlig tidspunkt om kapasitet på aktuell dato og andre praktiske saker. Få et bindende skriftlig pristilbud. Sjekk om turkoordinator og sjåfør får gratis plass.
 • Regn ut budsjettpris pr. deltaker. Evt konferer med styret.
 • Fastsett maks antall deltakere. Turkoordinatorer kommer i tillegg.
 • Viktig at deltakerne ved påmelding opplyser om de ønsker enerom eller hvem de ønsker å dele rom med. Ved overnatting på TT/DNT hytter kan dette gjøres unntaksvis.
 • Hvis nødvendig kan spesiell informasjon sendes ut til turdeltakerne før turen. Det kan være endringer i programmet eller lignende.
 • Hent ut deltakerliste fra kontoret og sjekk at alle er med i bussen. På deltakerlista skal det være oppgitt telefonnr og epostadresse til alle som har, samt tlf nr til nærmeste pårørende.
 • DNT medlemmer har fortrinnsrett. Pris turen så høyt at det lønner seg å ta medlemsskap.

Før turen

 • Gå opp turen på forhånd.
 • Koordinator skal ha med sambandssett, (husk lading), buffer, førstehjelpsutstyr, vester og liggeunderlag og staver. Vi har dobbelt sett av alt dette. Ta med turprogrammet til eventuell utlevering. Leder og assistent legger inn den andres mobilnr i egen tlf. Leder og assistent skal begge navngis i programmet.
 • Hvis det er busstur, kontakt busselskapet ca. en uke før turen.
  Gå igjennom alle transportdetaljene.
 • Sjekk ev parkering og bompenger. Klarlegg hvilket 
  betalingssystem som gjelder. Sjekk ev. avtaler med grunneier
  om parkering.

Risikovurdering veteranturer

Turkoordinator plikter å sette seg inn i turens risikomomenter før turstart. En bevisstgjøring i forhold til dette er en god hjelp i arbeidet med å forhindre skader/uhell. Skjemaet er ikke fullstendig, men peker på noen viktige punkter. Som turkoordinator må du også tenke igjennom andre mulige risikomomenter på din tur, hva kan skje? Hvilke tiltak kan gjøres for å forhindre skader/uhell?

Bilde viser en gruppe eldre mennesker som går på rekke og rad over ei myr.
På fjellet ved Nordpå i Haltdalen. Foto: Marit Segtnan

Gjennomføring av turen

Alle turer med Veteranan gjennomføres med en koordinator og en assistent. Disse har følgende oppgaver for å ivareta sikkerheten, og for at deltakere skal få en god opplevelse. 

Ved oppmøtested

 • Møt opp i god tid.
 • Hvis vi skal videre med biler, bidra til at turdeltakerne er mest mulig fordelt i bilene for å jevne ut kostnadene. Takster er spesifisert i turprogrammet.
 • Informer om hvor selve turen starter. Kjør først og vis vei.
 • Deltakerne må selv ha vurdert sin kondisjon og helsetilstand i forhold til aktuell tur. Dette kan overprøves av turkoordinator.
 • Undersøk om det er arrangement på Granåsen vinterstid som vil vanskeliggjøre parkering.

Ved endring av oppmøtested eller startsted i forhold til turprogrammet, må det sendes ut info om dette via nyhetsbrev og på facebook. Det bør kontrolleres om noen likevel møter på opprinnelig oppmøtested.

Ved turens startsted

 • Presenter deg og assistenten.
 • Spør om det er nye deltakere. Be vedkommende presentere seg. Ønske velkommen.
 • Lever ut turprogram hvis ønskelig.
 • Fotskatt betales med Vipps på nr 608 532. Betales på oppmøtested.
 • Gi en fyldig turbeskrivelse som opplyser om terrengformasjon, høydemeter, turens lengde, pauser og ca. tidsbruk.
 • Det foretas opptelling før avmarsj, ev. etter pauser og slutt.
 • Turkoordinator skal gå først, og bestemmer tempo. Assistenten går bakerst som sikring.
 • Det er viktig at turlederne kommuniserer jevnlig med hensyn til tempo, pauser og annet.
 • Nødvendige ærend i terrenget varsles til koordinator eller assistent.
 • Deltakere som forlater gruppa, fortsetter på eget ansvar. Turledelsen MÅ varsles.
 • Sjekk sambandsutstyret før start. (Se egen bruksanvisning).
 • En komprimert utgave av huskelisten ligger sammen med fellesutstyret.

Assistentens oppgaver

 • Hver tur skal ha en assistent som er oppnevnt før turstart. Navnet gjøres kjent på møtet om mulig, når turene gjennomgås? Legges ut på faceboooksida?
 • Være en av de som teller ved starten av turen.
 • Går bakerst, men kan bytte med koordinator deler av turen.
 • Være kjent med turen på lik linje med turleder. Må kunne overta om noe skulle hende.
 • Bære sambandsutstyret, regulere farten, si fra hvis turleder går for fort, f eks.
En turleder hilser på en deltaker ved å ta henne i hånden.
Velkommen i Veteranan. Foto Magne Krosby

 

Underveis

 • Koordinator og assistent holder kontakt for å avklare om farten er grei under hele turen og for annen info mellom assistent og koordinator.
 • Koordinator stopper med jevne mellomrom for å samle gruppa, for informasjon og ved sti/veiskiller.
 • Fortell gjerne litt om stedene vi går forbi.
 • Si gjerne fra 5-10 minutter før planlagt avgang fra hovedrasten.
 • Tell opp deltakerne tilslutt og også underveis, for eksempel etter hovedrasten.
 • Vent til alle er kommet fram hvis du gir informasjon.

Hvis ulykker/skader skjer underveis

 • Yt nødvendig førstehjelp. Det er vanligvis personer i gruppen som kan bistå.
 • Prøv å holde pasienten varm.
 • Påse at resten av gruppen blir ivaretatt.
 • Det holdes normalt gratis førstehjelpskurs i VeTT regi årlig.
 • Ikke nøl med å kontakte 113 de kan gi råd om alle typer skader. Ved dårlig/manglende mobildekning prøv 112. En praktisk app «Hjelp 113» finnes for smarttelefoner.
 • Det kan være nyttig at førstehjelpsutstyr og liggeunderlag bæres av assistent som går bakerst.
 • Ved alvorlige hendelser skal en av følgende varsles: 
  • Daglig leder i TT, Frode Støre Bergrem, tlf. 400 08 668
  • Tur/kursansvarlig Berit Storholt, tlf. 909 22 850
  • Styreleder i TT
  • Telefonnr. TT: 73924200
 • Alle henvendelser fra media eller pårørende henvises til dem.
 • Etter turen skal det skrives en rapport om hendelsen som leveres til kontoret.

Ved alvorlig personskade

Ved alvorlig personskade underveis på tur og den/de skadde ikke kan fortsette eller returnere på egen hånd, bør 113 kontaktes for råd og eventuell transport.

Leder av turen organiserer slik at noen blir igjen og ivaretar den/de skadde. Det er ofte helsepersonell blant turdeltakerne som eventuelt kan bistå.

Avslutning

 • Som turkoordinator i TT veteranan er du ansvarlig for at turen foregår i forsvarlige former forutsatt at deltakerne følger koordinators anvisninger.
 • Deltakerne skal føle trygghet og at de blir ivaretatt.
 • Husk å slå av sambandsutstyret etter turen.
 • Lever fellesutstyr til neste leder av tur eller til kontoret og gi beskjed til ansvarlig i styret om hvor utstyret er levert og antall deltakere på turen.
 • Ikke nøl med å kontakte styremedlemmene hvis du føler behov for råd eller veiledning.
 • Gi beskjed til styret om antall deltakere, også gjerne på facebook. Inge Grande, tlf. 918 48 211 skal ha beskjed etter turen hvor fellesutstyret befinner seg.
En stor gruppe eldre mennesker står samlet på et fjell og smiler og vinker.
Veteranan på Brungfjellet. Foto: Magne Krosby

 

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bestill overnatting på hyttene
Trollheimen august 23. Trollheimshytta og Svartådalen.
Bestill overnatting på hyttene
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem