Bli frivillig i Troms Turlag

Frivillighet og dugnadsarbeid er selve ryggraden i turlagets virksomhet. Oppgavene er varierte og vi har behov for dugnadshjelp på mange ulike områder. Har du lyst å være med? Ta kontakt med oss på epost troms@dnt.no eller stikk innom på turlagskontoret i åpningstiden.  Denne nettsiden er undre utvikling og informasjon oppdateres fortløpende!

Takket være de frivillige er hyttene til Troms Turlag flotte og innbydende, bruene vedlikeholdes, stiene er godt merket og det blir  lettere å komme seg ut på tur når turledere inviterer. Her finner du informasjon om ulike oppgaver for våre frivillige:

Bli turleder

Som turleder i Troms Turlag er du med å planlegge og gjennomføre trygge turer. Vi vil at våre turer skal ha god kvalitet og høy trivselsfaktor. Hvis du har turerfaring, trives og fungerer godt i en gruppe med ulike mennesker, og kan holde hodet kaldt når det trengs, ja da er du et godt turlederemne!

Som turleder blir du kjent med mange, får dele turglede og opplevelser med folk som er glad i natur og friluftsliv, og kan veilede og bistå når det trengs. Du får også økt din egen turkompetanse og evne til å mestre utfordringer både rent menneskelig og praktisk. Weekendsamlinger for turlederne der de kan få påfyll og dele erfaringer, er populære sosiale møteplasser.

Sikkerhet på tur er et overordnet aspekt for all vår turplanlegging. Derfor ønsker vi at våre turledere skal følge DNTs turlederutdanning. Denne er lagt opp som en stige, hvor hvert trinn bygger på det forrige. Stigen består av ett teorikurs, tre praktiske turlederkurs og ett kurslederkurs. Se www.dnt.no/turleder/.

Det er ikke nødvendig å ta alle kurs på en gang. Man kan bli sommerturleder og fungere som det en stund før man eventuelt går videre og blir vinterturleder. Turlederutdanningen gir deg kunnskap og kompetanse til å lede turer både i   nærområdet og på høyfjellet, og turlaget kan gi deg økonomisk støtte til gjennomføring av utdanningen.

Er du nysgjerrig og vil vite mer, så er det fullt mulig å ta kontakt med turlagskontoret for å få bli med på et turledermøte og få et lite innblikk.

Hyttetilsyn

Tenk at alle hyttene i Troms Turlag er bygd og driftes av dugnadsarbeid med frivillig innsats fra våre medlemmer. Alle hyttene og hyttetunene har suverene tilsyn og dugnadsgjenger - som Troms Turlag aldri hadde klart seg uten.
Hva innebærer det å være hyttetilsyn? Hyttetilsynet har et særlig ansvar for å se til hytta 4-6 ganger i året. Hyttetilsynet kan være en enkelt person eller to til tre, avhengig av størrelsen på hytta og besøkstetthet. Det er et tett samarbeid mellom hyttetilsyn på samme hyttetun. Tilsynet sjekker at:
- Bygninger er trygge og i orden, samt at utstyr fungerer
- Det blir påfyll av forbruksvarer som vaskemidler, lys, fyrstikker, rene håndklær og kluter
- At besøkende registerer seg, betaler, vasker og rydder etter seg

Tilsynet arrangerer årlige dugnader som omfatter rundvask, sengetøyskift, stabling av ved og tømming av do for å nevne det vanligste, og gir beskjed om behov for transport av gass, ved og andre større ting til hytta innen 1. oktober hvert år.

Som frivillig jobber du gratis, men turlaget dekker oppholdet på hytta og reiseutgifter etter regning. Som tilsyn bor du også gratis på alle de andre hyttene i turlaget mot at du utøver en viss kontroll med øvrige gjesters etterlevelse av hyttereglementet.

Hyttetilsynet skriver rapport til eget bruk etter hvert tilsyn. Årlig sendes en samlet tilsynsrapport samt besøksstatistikk til kontoret.  Turlaget arrangerer årlig et fellesmøte for alle tilsynene.

Som hyttetilsyn får du bli kjent med mange, både andre frivillige og mange av de som besøker hyttene våre. Det er lov å kjenne på stolthet over jobben du gjør, og gjestene vet også å sette pris på å komme til en velholdt hytte.

Hyttevert

Har du lyst på en spesiell opplevelse i 2023?                                    Meld deg som hyttevert og få gode møter med glade vandrere og nydelige naturopplevelser tilbake!

Hva innebærer det å være hyttevert?
Hyttevertene skal være tilstede på hyttetunet ettermiddag og kveld for å ta imot nye gjester og informere om systemet på hyttene, spesielt bruk av protokoll, betalingsalternativer og rydding/rengjøring.

Det er alltid hyggelig å bli tatt vel i mot når man kommer til et nytt sted. Kanskje særlig når hytta er ubetjent og det er mye, både av utstyr og regler, som er ukjent for de besøkende. DNT-hyttesystemet bygger på tillit og fellesskapsinnsats. Mange av dagens hyttegjester er uvant med det. Derfor er ordningen med hytteverter så viktig. 

Som hyttevert kan du kombinere turer på dagtid, med sosialt fellesskap om kvelden. Det betyr ikke at du er forpliktet til å underholde gjestene. Du må gjerne ha «tilbaketrukket rolle» og la gjestene klare seg selv, men du bør være tilgjengelig for å veilede og besvare spørsmål gjestene måtte ha.

Du bor gratis på hytta mot at du gjør jobben som vert og tilretteviser. Oppdraget passer både for den som vil være hyttevert alene eller for to turvenner som vil være hytteverter på samme hyttetun. Om du kan dekke flere hytter i et område over noen dager, kan det være en bonus for deg som får fine turer og for turlaget som får dekket et større område. 

Stimerker

Hva innebærer det å være stimerker?
Som stimerker bidrar du med å tilrettelegge og vedlikeholde turlagets stinett. Turlaget har et eget Merkeutvalg som har ansvar for å planlegge, organisere og sørge for merking / skilting på stinettet mellom hyttene.

Som stimerker deltar du på Merkeutvalgets dugnader. Det skal males røde merker og DNTs Ter på døde trær, på varder stimerkerne bygger opp og eventuelt på mindre steiner, men ikke rett på berg. Stiene skal være tydelige, vardene vedlikeholdte og skiltingen skal være lette å finne.

Stimerkerne rydder traseer for buskas, greiner og småtrær og legger ut gangbaner, kjent som klopper, der underlaget er bløtt. De bygger små bruer over mindre bekker og forsenkninger. Skiltstaurer og skilt settes opp ved startsteder, hytter, stikryss og regelmessig på lange stistrekk. Turlaget merker i alt 860 kilometer med stier som krever mye vedlikehold. Utvalget har i utgangspunktet ikke ansvar for vintermerking. Turlaget har et eget bruutvalg som tar seg av bruene på stinettet.                            

Som frivillig stimerker jobber du gratis, men turlaget sørger for utstyr til å utføre jobben og dekker eventuelt opphold på hytter samt reiseutgifter etter regning.

Som stimerker får du bli godt kjent med det bynære stinettet og hele stinettet i indre Troms. Du får turopplevelser, god styrketrening og mulighet til å gjøre en kjempeviktig jobb sammen med en trivelig gjeng. Uten den jobben merkeutvalget gjør, kan ikke turlaget tilby befolkningen trygg ferdsel i skog og på fjell med tilgang til hyttene våre. Vi trenger deg!

Er du sosial og friluftinteressert, er dette kanskje en oppgave for deg!
Følgende hyttetun er aktuelle: Trollvassbu og Skarvassbu, Golda, Gappo, Rosta, Dærta, Divi, Vuoma og Gaskas. Vi trenger hovedsaklig hytteverter i vinterferie og påske, og fra midten av juli til oktober. For andre perioder på året, ta gjerne kontakt med turlagskontoret på troms@dnt.no 


Bli brufikser

Hva innebærer det å være brufikser?

Turlagets Bruutvalg har et særlig ansvar for å se til bruene på stinettet. Med stort og smått betyr det i underkant av 40 bruer. Noen bruer er bygd og vedlikeholdt av turlaget, mens andre aktører har ansvar for enkelte andre. For en del bruer er ansvaret uavklart.

Brufikserne bidrar på dugnader sammen med Bruutvalget. De reparerer skader på bruene når disse ikke er altfor komplekse. De utfører inspeksjoner av bruer og preventivt vedlikehold i den grad det er teknisk mulig og stifikserne har tilgang til nødvendige materialer og verktøy. 

Som frivillig brufikser jobber du gratis, men turlaget sørger for utstyr til å utføre jobben og dekker eventuelt opphold på hytter samt reiseutgifter etter regning.

Som brufikser får du bli godt kjent med hele stinettet til turlaget. Du får fine turopplevelser, god styrketrening og kan lære mye, men ikke minst mulighet til å gjøre en kjempeviktig jobb sammen med en trivelig gjeng. Sikkerheten på bruene vi skal gå over er avhengig av brufiksere. Vi trenger deg!

 

 

For turledere

Utleggsskjema for frivillige

 

                                                                                                            

Del artikkel:
Del på e-post

Se også

Bli frivillig
Bli frivillig
Bli medlem
Nydelige Trollfjordhytta ligger på grensen mellom Vesterålen og Lofoten. Turen opp til hytta går fra Austpollen innerst i Trollfjorden.
Bli medlem